Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ingvild Kjerkol.
TRENGER FLERE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol bekrefter at BPA er blant tjenestene som rammes av mangelen på arbeidskraft innenfor helse- og omsorgstjenestene. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Kjerkol: – Stort behov for flere BPA-assistenter

Problemene med å skaffe brukerstyrte personlige assistenter henger sammen med rekrutteringsproblemer i helse- og omsorgstjenestene, mener helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Ivar Kvistum
Publisert 18.05.2022 16:57

Mange funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) sliter med å få søkere til ledige assistentjobber.

Det bekreftes fra flere private og ideelle leverandører av tjenesten, og ikke minst er det noe BPA-vedtakseiere diskuterer seg imellom i sosiale medier.

Tidligere i mai skrev Handikapnytt om Trude Kristin Grindalen fra Nittedal som slet i et halvt år med å finne en assistent.

Les mer: TØRKE I BPA-MARKEDET: MANGE SLITER MED Å FÅ SØKERE TIL ASSISTENTJOBBER

Rekrutteringsproblemene bekymrer Fremskrittspartiets stortingsrepresentant og helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud.

I et skriftlig spørsmål viste han til Handikapnytts reportasje og ville vite hva helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil gjøre for at mennesker med behov for BPA får assistenter raskere på plass enn i dag.

Les mer: BÅRD HOKSRUD (FRP): – HVA VIL STATSRÅDEN GJØRE MED BPA-TØRKEN?

Behov for flere

Nå har Kjerkol svart Hoksrud, og hun viser til at det har vært en jevn og sterk vekst i antall brukere med BPA de siste årene.

I tillegg har det vært en økning i gjennomsnittlig antall timer med assistanse i alle aldersgrupper som mottar tjenesten.

– Dette viser at det fremover vil være et stort behov for å rekruttere nye assistenter til ordningen, skriver helse- og omsorgsministeren i svaret til Frp-representanten.

Samtidig minner hun om at det ikke bare er innenfor BPA at det er vanskelig å få søkere til ledige jobber.

– Den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor betydelige utfordringer knyttet til å sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning, skriver hun.

BPA er organisert som en alternativ måte å organisere praktisk bistand og personlige tjenester til funksjonshemmede og hører inn under de kommunale helse- og omsorgstjenestene, som er en del av Kjerkols politiske ansvarsområde.

Store mangler

Rekrutteringsutfordingene og mangelen på arbeidskraft innenfor helse- og omsorgstjenestene kommer fram også i Navs årlige bedriftsundersøkelse, som ble presentert onsdag 18. mai.

Undersøkelsen viser at det mangler 16.100 personer i helse- og sosialtjenestene.

Mangelen er betydelig i alle fylker og innenfor flere yrkesgrupper, men det er særlig sykepleiere det er altfor få av, skriver Nav i undersøkelsen.

Seriøst og inkluderende

Ingvild Kjerkol mener at kommunene og private tjenesteleverandører innen BPA har ansvar for å rekruttere tilstrekkelig og kompetent bemanning. Hun merker seg flere eksempler i Handikapnytts reportasje på hvordan arbeidsgivere prøver å nå ut.

– Arbeidstakere på sin side, skal vite at de møter et seriøst og inkluderende arbeidsliv, skriver hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.