Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Anette Trettebergstuen.
MØTES MED FORVENTNINGER: Norges institusjon for menneskerettigheter forventer at Anette Trettebergstuen har et særlig fokus på funksjonshemmedes likestilling som ny kultur- og likestillingsminister. (Foto: NTB kommunikasjon, Kulturdepartementet)

Likestillingsappell til nye statsråder

Norges institusjon for menneskerettigheter forventer at den nye regjeringen tar funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov og bytter ut vergemål med et system for beslutningsstøtte.

Ivar Kvistum
Publisert 10.11.2021 10:37

Fire statsråder i den nye regjeringen har fått brev i innboksen sin fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Der blir de minnet på det menneskerettslige ansvaret de har i sin portefølje.

Foruten klima- og miljøminister Espen Barth Eide og barne- og familieminister Kjersti Toppe har NIM skrevet til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Begge de to sistnevnte blir minnet på ansvaret de har for å sikre funksjonshemmedes likestilling.

Norges institusjon for menneskerettigheter
  • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget.
  • Hovedoppgaven er «å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig».

Forventer fokus på funksjonshemmede

I brevet til Anette Trettebergstuen understreker NIM om at politikken for mennesker med funksjonsnedsettelse – enten det handler om brukerstyrt personlig assistanse eller universell utforming i offentlig transport – handler om likestilling.

Og at det er langt fram før det er en realitet.

«NIM ser fram til at du, som ny kultur- og likestillingsminister, vil ha et særlig fokus på rettighets- og likestillingsperspektivet for denne gruppen.»

Det skriver NIM-direktør Adele Matheson Mestad til Trettebergstuen.

De to minner den nye statsråden om den nye regjeringen har skrevet i Hurdalserklæringen at FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) skal inkorporeres i norsk rett, «noe vi ser fram til».

Les mer: REGJERINGSPLATTFORMEN: GJENNOMSLAG FOR CRPD OG SKOLEBYGG

NIM-direktøren håper også at regjeringen vil erstatte vergemålsinstituttet med et system for beslutningsstøtte og få på plass en ny lov som begrenser bruken av tvang.

Portrettfoto av Emilie Enger Mehl.

MINDRE TVANG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl må sørge for å skrote vergemålsystemet, mener Norges institusjon for menneskerettigheter. (Foto: NTB kommunikasjon, Justis- og beredskapsdepartementet)

Sikre selvbestemmelse

Vergemål og beslutningsstøtte er også tema i brevet som NIM har skrevet til den nye justis- og beredskapsministeren, Emilie Enger Mehl.

De minner om at NIM lenge har tatt til orde for å endre vergemålssystemet i tråd med CRPDs bestemmelser, for å bedre sikre menneskers selvbestemmelse.

Les mer: – UTVIKLINGSHEMMEDES RETTIGHETER ER ET SORT HULL I NORSK LIKESTILLING

I brevet til Emilie Enger Mehl heter det:

«CRPD forplikter staten til å opprette et system for beslutningsstøtte som erstatning for dagens system med vergemål, slik at retten til selvbestemmelse og personlig autonomi i størst mulig grad kan ivaretas for alle.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.