Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tenåringsjente i rullestol tar selfie av seg selv og assistenten bak.
HVEM FÅR LEVERE? Hvilke leverandører kan den enkelte vedtakseier i 16 Viken-kommuner velge? Det blir avgjort denne høsten. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Milliard-konkurranse om brukerstyrt personlig assistanse

Over halvparten er allerede luket ut. Nå kjemper ni aktører om BPA-oppdrag for to milliarder kroner i 16 kommuner i Vestre Viken. Til slutt får innbyggerne med assistansebehov bare fire leverandører å velge blant.

Georg Mathisen
Publisert 21.09.2020 13:55

Det dreier seg om en av landets største kontrakter innenfor den kommunale helse- og omsorgssektoren.

16 kommuner i tidligere Buskerud – inkludert tilgrensende Bærum og Jevnaker – har slått seg sammen og satt ut konsesjonen for å tilby brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på anbud.

Disse kommunene har 477 000 innbyggere til sammen – mer enn to tredjedeler av innbyggertallet i Oslo.

Til sammen hadde de nærmere 450 innbyggere med BPA i 2019, og kontraktene anslås å være verdt rundt 2,1 milliarder kroner over seks år.

Ni får legge inn anbud

Nå har kommunene plukket ut ni tilbydere som får lov til å legge inn anbud. 20 meldte seg som interesserte.

Kommunene har gitt hver enkelt poeng på gjennomføringsevne, erfaring og kvalitetsstyringssystem.

De 11 som fikk færrest poeng, får ikke lov til å være med videre. Av de ni som er invitert til å levere konkrete tilbud, blir fire igjen.

Dermed: Om du har BPA og bor i en av de 16 kommunene, og skal velge en privat aktør for organiseringen av tjenesten, må det bli en av de fire som til slutt får konsesjon.

Ikke priskonkurranse

Det er slett ikke prisen det handler om, forklarer spesialrådgiver Tonje Vatna Paur i Bærum kommune.

Bærum håndterer anbudskonkurransen på vegne av de 16 kommunene som i denne sammenhengen kaller seg Kommunehelsesamarbeidet.

– I denne konkurransen er prisen satt på forhånd. Leverandørene vil konkurrere på kvalitative tildelingskriterier, sier hun.

Kriteriene er de samme som ble brukt forrige gang BPA-konkurransen ble utlyst.

– De er derfor gjennomprøvet og godt egnet til å skille tilbudene fra hverandre, skriver Tonje Vatna Paur i en epost til Handikapnytt.

Poeng for «oppdragsforståelse»

I den konkurransen skal rutiner og praksis for assistentenes opplæring og kompetanseutvikling telle 30 prosent.

Leverandørens rutiner og praksis for opplæring og oppfølging av arbeidsleder teller like mye, mens 40 prosent bygger på hvordan leverandørene beskriver hvordan de forstår oppdraget.

Det vil si at de skal fortelle om rutinene sine, hele veien fra det kommer en ny BPA-bruker til personen får tjenesten sin og frem til den avsluttes. Brukermedvirkning, sikring av at hver enkelt får de tjenestene som vedtaket sier og hvordan leverandøren sikrer at brukeren får hjelp hvis behovet øker før vedtaket eventuelt er endret – det er blant tingene som skal beskrives.

Store konsern

Det er først og fremst de store konsernene  som nå er med i konkurransen, i tillegg til de ideelle aktørene Uloba – Indpendent Living Norge og Jag Assistanse.

Tonje Vatna Paur avviser at det er umulig for mindre aktører å nå opp:

– Nyoppstartede virksomheter ble vurdert på lik linje med andre, sier hun.

Paur nevner som eksempel at et nytt firma ikke kan dokumentere at økonomikravene er oppfylt på samme måte som dem som har vært i drift en stund.

– Vi godtar derfor i de fleste tilfeller alternativ dokumentasjon, sier hun.

Blant de ni «finalistene» skal kommunene velge ut fire BPA-tilbydere som de 450 brukerne får lov til å velge mellom.

Eiere: Sverige og Guernsey

To av de ni aktørene som står igjen, er 100 prosent norskeide. De øvrige sju har hovedeiere i Sverige, på kanaløya Guernsey, i Luxembourg, i Belgia og i England.

Dette er de ni aktørene: (Omsetningstallene er hentet fra siste tilgjengelige regnskapsår for selskapet som deltar i anbudskonkurransen.)

  • Assistermeg, Stavanger: Omsetning i 2019 164,6 millioner kroner, resultat før skatt 6,6 millioner. Eier: Team Olivia Norge AS, som eies av svenske, børsnoterte Team Olivia Group. Største eier er PCI IV A LP, registrert på Guernsey.
  • Ecura AS, Oslo: Konsernomsetning 867,2 millioner kroner, resultat før skatt 22,7 millioner. Hovedeier: Longship Fund I LP, registrert på Guernsey.
  • Hav AS, Oslo: Omsetning 84,8 millioner kroner, resultat før skatt 6,8 millioner kroner. Eier: Havas AS, som eies av Ronny Dahlstrøm.
  • Human Care AS, Tønsberg: Omsetning 540,5 millioner kroner, resultat før skatt 45,8 millioner kroner. Eier: Inom – Innovativ Omsorg i Norden AB, som i sin tur eies av svenske, børsnoterte Humana AB. Største eier er det  svenske investeringsselskapet Impilo. 
  • Jag Assistanse AS, Oslo: Omsetning 127,2 millioner kroner, resultat før skatt 6,9 millioner kroner. Eier: Brukarkooperativet Jag, Stockholm.
  • Prima Assistanse AS, Oslo: Omsetning 210,1 millioner kroner (2018), resultat før skatt 11,3 millioner kroner. Hovedeier: Sodexo Belgium SA.
  • Stendi AS, Oslo: Omsetning 2291,8 millioner kroner, resultat før skatt –64,7 millioner kroner. Eier: Amb AS, som eies av Vardaga & Nytida Care AB, som i sin tur eies av Investor Aktiebolag i Stockholm. Største eier: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
  • Uloba – Independent Living Norge SA, Drammen: Omsetning 1054,0 millioner kroner, resultatet før skatt 3,2 millioner kroner. Eier: samvirkeforetak.
  • Unicare BAB AS, Oslo: Omsetning 165,1 millioner kroner, resultat før skatt 5,0 millioner kroner. Eier: Unicare Holding AS, som i sin tur eies av Care Holdco AS. Hovedeier: G Square Capital II LP, registrert i London.

De 16 kommunene i Kommunehelsesamarbeidet er:

Asker, Bærum, Drammen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Ringerike, Øvre Eiker og Ål.

Les også: SKJEBNEKAMP FOR BPA I VESTRE VIKEN

Presisering, 22.09.2020: I en tidligere versjon av saken skrev vi at Humana ABs største eier er det luxembourgske holdingselskapet Air Syndication SCA. Det er de ikke lenger riktig, etter at Impilo kom inn på eiersiden og var største eier med 20,2 prosent fra mars 2019.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.