Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Person i elektrisk rullestol på vei ut i et gangfelt i et bymiljø.
FORTERE OG FARLIGERE? Samferdselsdepartementet vil pålegge folk i elektrisk rullestol en «særlig aktsomhetsplikt» når de passerer fotgjengere.(Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB Scanpix)

Ny regel skal hindre at rullestolbrukere kjører ned fotgjengere

Samferdselsdepartementet vil innføre en egen regel om at folk i elektrisk rullestol må vise «særlig aktsomhet» når de passerer fotgjengere, siden stolene snart får lov til å gå fortere enn i dag.

Av Ivar Kvistum
Publisert 10.06.2020 14:29

Det var den nå 16 år gamle Andreas Eikin som fikk saken til å rulle da han på eget initiativ foreslo å heve fartsgrensen på elektriske rullestoler fra dagens 10 kilometer i timen til 15 kilometer i timen.

Bakgrunnen var at han selv på den måten kunne holde følge med kompisene sine når de sykler.

Ideen falt i god jord hos daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som sørget for å legge fram et forslag om økt fartsgrense for elektrisk rullestol i trafikkreglene.

Les mer: SNART BLIR DET LOV Å KJØRE FORTERE MED RULLESTOL – TAKKET VÆRE ANDREAS (15)

Nav: Økt risiko for ulykker

Mange støttet forslaget, blant annet Norges Handikapforbund, Trygg Trafikk og Oslo politidistrikt. Men ikke alle var begeistret. Da saken var på høring, var blant annet Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) imot å øke tillatt hastighet.

Økt ulykkesrisiko på grunn av økt bremselengde, økt fare for å tippe ut av stolen og økt fare for alvorlig personskade dersom man kjører på en fotgjenger, argumenterte Nav, som har ansvaret for å formidle elektriske rullestoler gjennom hjelpemiddelsentralene.

Nav viser dessuten til at noen brukere av elektriske rullestolbrukere kan ha nedsatt utholdenhet og store balanseutfordringer.

Helsedirektoratet har regnet på fysikken og påpekte ut at en rullestols kinetiske energi mer enn dobles ved å øke hastigheten fra 10 km/t til 15 km/t. Det betyr mye for skadepotensialet.

Særlig aktsomhet

Disse innvendingene gjorde at Statens vegvesen Vegdirektoratet gikk imot økt fartsgrense for elektriske rullestoler. Samferdselsdepartementet ønsker likevel å øke fartsgrensen, tross sikkerhetsadvarlsene. Hovedargumentet er at folk får bedre mobilitet av at stolene går fortere.

Men departementet foreslår likevel å innføre en «særlig aktsomhetsplikt», slik at folk i elektrisk rullestol «må ved passering av gående holde god avstand og tilnærmet gangfart».

Hensikten er å ha en «bevisstgjørende effekt for både rullestolbrukerne og mangfoldet av andre brukere av de samme begrensede trafikkarealene». Regelen tilsvarer den som gjelder for syklister og førere av elektriske sparkesykler.

I høringsnotatet fra Samferdselsdepartementet blir gangfart ved passering av gående anslått til 5 km/t.

Oppdatering, 15. juni 2020: Norges Handikapforbund vender tommelen ned for forslaget om en særlig aktsomhetsregel. Les mer: PROVOSERT AV REGELFORSLAG: – UMYNDIGGJØRING AV RULLESTOLBRUKERE

Fremmer bevisstheten

– En slik regel om aktsomhet kan gjøre folk mer bevisste og er derfor trolig en god ide, synes Arnfinn Solberg fra Årnes, mangeårig bruker av elektrisk rullestol.

Han mener det i noen sammenhenger kan være farlig med høyere rullestolhastighet, om man ikke er aktsom. Han har selv opplevd å tippe med stolen. Om den hadde gått fortere, ville utfallet kunne vært langt mer alvorlig.

– Det er stor forskjell på å kjøre inn i en lyktestolpe i 10 km/t og i 15 km/t, påpeker Solberg.

Det er stor forskjell på å kjøre inn i en lyktestolpe i 10 km/t og i 15 km/t.

Nei til formynderi

Samferdselsdepartementet mener at Nav uansett må vurdere den enkelte brukers evne til å kjøre motordrevet rullestol. Derfor kan Nav også bestemme om en person skal tildeles en stol med maksfart 15 km/t eller en som går saktere.

Men det er en tanke som Arnfinn Solberg ikke synes noe om.

– Det blir fort formyndersk dersom Nav på den måten skal legge seg opp i hvem som gjør hva, sier han.

Forslaget om å innføre en aktsomhetsregel ved passering av fotgjengere er sendt på høring, med frist til 29. juni.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.