Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Anita Vatland.
REDDE: Pårørende er redde for sanksjoner, istemmer Anita Vatland i Pårørendealliansen. (Foto: Pårørendealliansen)

Pårørende er redde for sanksjoner om de klager

Pårørende tør ikke å kritisere kommunen fordi de er redde for at «straffen» blir dårligere tjenester. Denne innskrenkningen av ytringsfriheten gjelder ikke bare funksjonshemmede, sier Anita Vatland i Pårørendealliansen.

Av Georg Mathisen
Publisert 17.11.2020 09:30

– Veldig mange pårørende er redde for sanksjoner. Det går igjen både i eldreomsorg og psykisk helse. Du er prisgitt at hvis du sier fra, er du redd for at det går ut over til den du er pårørende til, sier Vatland.

Hun leder Pårørendealliansen. 31 organisasjoner og bedrifter er med i paraplyorganisasjonen som engasjerer seg for de pårørende til pasienter og brukere.

Tør ikke si fra

Vatland kjenner seg godt igjen i Handikapnytts historier om hvordan funksjonshemmede ikke tør å kritisere kommuner og andre offentlige instanser fordi de frykter å bli «straffet» med dårligere tjenester og mindre velvilje.

Les mer: KOMMUNEN: GÅR DERE TIL MEDIA, RISIKERER DERE Å MISTE HJELPEN TIL BARNET

– Du skal ikke gå lenger enn inn i kommentarfeltene våre for å se hvor mange som ikke tør å si fra. De forteller at «prøver vi å si fra, er vi redde for at det og det kommer til å skje». Pårørende står for halvparten av den hjelpen som syke og eldre får i dette landet, men vi behandles ikke som en egen part, ifølge Vatland.

Du skal ikke gå lenger enn inn i kommentarfeltene våre for å se hvor mange som ikke tør å si fra. De forteller at «prøver vi å si fra, er vi redde for at det og det kommer til å skje».

Ikke kontakt med kommunen

I pårørendeundersøkelsene som alliansen har gjort, forteller seks av ti at de ikke har kontakt med kommunen. Nå som ting stengte da koronaen truet, opplevde sju av ti at de ikke ble kontaktet om hvordan det gikk.

– Vi har et stykke vei å gå. Redselen for å si fra og bli «den brysomme pårørende» er godt kjent, sier Anita Vatland.

Trenger et tillitsmannsapparat

Anita Vatland ønsker seg et samarbeid som ligner på det som finnes i skolen, der et FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) kan tale de pårørendes sak samlet. I dag må de som tar opp en sak, gjøre det bare på vegne av seg selv og den de er pårørende til.

– Du er ikke redd for å ta opp ting på skolen, for der har du et tillitsmannsapparat. Vi har ikke den samme stemmen som pårørende, sier hun.

***

Har du opplevd å miste eller få redusert tjenestetilbudet ditt etter å ha kommet med klager eller kritikk? Da vil vi i Handikapnytts redaksjon høre fra deg. Send oss gjerne en e-post på handikapnytt@nhf.no.

Kjære leser 🙂
Handikapnytt.no er Norges eneste uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur.
Vil du støtte journalistikken vår, kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».
Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.