Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ung kvinne i rullestol arbeider med å montere datakomponenter.
FLERE ARBEIDSPLASSER: Regjeringen satser på 200 nye VTA-arbeidsplasser og en inkluderingsdugnad for å få flere funksjonshemmede ut i jobb. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Regjeringen satser på å få flere funksjonshemmede ut i jobb

STATSBUDSJETTET: 125 millioner til inkluderingsdugnaden og 200 nye plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Dette er blant grepene som regjeringen tar for å flere funksjonshemmede og andre utsatte grupper ut i jobb.

Av Ivar Kvistum
Publisert 08.10.2018 13:22

Inkluderingsdugnaden ble til i forhandlingene da Venstre gikk inn i regjeringen for snart et år siden. Og i statsbudsjettet som Siv Jensen la fram i dag, kom pengene på bordet.

Les mer: VARSLER INKLUDERINGSDUGNAD FOR Å FÅ FLERE FUNKSJONSHEMMEDE I JOBB

125 millioner kroner er satt av til for å få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn arbeidslivet.

I tillegg varsler regjeringen at den vil øke bruken av lønnstilskudd og gi et bedre opplæringstilbud til folk med svake kvalifikasjoner.

– Bevilgningen legger til rette for økt innsats under dugnaden og vil bidra til at flere inkluderes i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.

Staten skal gå foran

Dugnadsbegrepet innebærer at hele arbeidslivet forventes å stille opp. Men regjeringen vil at staten skal gå foran. Derfor er det satt som mål at fem prosent av alle nyansatte i statens kal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

I løpet av 2019 skal det utvikles «verktøy og tiltak» som skal hjelpe de ulike virksomhetene å få dette til, varsler Arbeids- og sosialdepartementet.

Mer støtte til arbeidsgivere

Dessuten: Nav skal få flere stillinger som skal sørge for å trappe opp arbeidet med markeds- og rekrutteringsarbeid.

Det foreslås også å utvikle Navs bistand til arbeidsgivere gjennom et toårig samarbeidsprosjekt med partene i arbeidslivet.

– Arbeidsgiverne er sentrale for å nå målet om flere i arbeid, sier Anniken Hauglie i pressemeldingen.

Arbeidsgiverne er sentrale for å nå målet om flere i arbeid.

Lønnstilskudd er en ordning for å få flere med redusert eller varierende produktivitet ut i arbeid. I løpet av 2019 skal ordningen legges om, slik at den blir lettere å bruke, varsler regjeringen.

Flere VTA-plasser

Men også ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) er en del av regjeringens satsing. I budsjettforslaget styrkes ordningen med 22,5 millioner kroner, noe som tilsvarer om lag 200 nye plasser.

– VTA er et viktig tilbud til uføretrygdede som både vil og kan yte i arbeidslivet. Med flere plasser går ventetiden ned og flere får mulighet til å delta i arbeidslivet, uttaler Anniken Hauglie.

Les også: VTA-ARBEIDSTAKER FÅR DÅRLIGERE ØKONOMI AV Å JOBBE

VTA er for dem som trenger spesiell tilrettelegging og tett oppfølging, enten på skjermede eller ordinære arbeidsplasser. Som VTA-arbeidstaker er du fast ansatt, men du mottar uføretrygd i stedte for lønn.

Regjeringen påpeker at det var 9200 VTA-plasser da den tiltrådte i 2013. Med økningen i bevilgningen i 2019 vil det være rom for 10 300 VTA-plasser.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.