Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Ashan Nishantah foran en plakat med nemndas logo og ulike diskrimineringsgrunnlag listet opp.
FORTSATT TOPPEN AV ISFJELLET: Selv om funksjonsnedsettelse topper Diskrimineringsnemndas statistikk, tror direktør Ashan Nishantha de langt fleste tilfellene aldri havner i klagebunken. (Foto: Diskrimineringsnemnda)

Stadig flere klager på diskriminering

Og funksjonsnedsettelse var det vanligste grunnlaget i Diskrimineringsnemndas klagebunke i fjor.

Ivar Kvistum
Publisert 18.01.2022 09:14

I 2021 ble 422 klagesaker avgjort i Diskrimineringsnemnda. Av dem gjaldt 122 saker diskriminering på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne.

Dermed ble funksjonsnedsettelse det vanligste grunnlaget i nemndas avgjorte klagesaker i fjor, fulgt av etnisitet, kjønn og alder.

Dette kommer fram i statistikken som er tilgjengelig på Diskrimineringsnemndas nettsider.

Funksjonsnedsettelse lå på topp av klagegrunnlagene også i 2019 og har vært blant de tre hyppigste grunnlagene helt siden 2018, da Diskrimineringsnemnda overtok all klagesaksbehandling etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Klage-eksplosjon

Siden den gang har også det totale antallet saker mer enn fordoblet seg.

– Vi opplever en eksplosjon i antall klager. Det skyldes nok delvis at Diskrimineringsnemnda er blitt mer kjent gjennom vår bli-kjent kampanje, og dessuten at vi har fått utvidet myndighetsområdet vårt til å omfatte også seksuell trakassering og gjengjeldelser i varslingssaker, konstaterer nemndas direktør Ashan Nishantha.

Vi opplever en eksplosjon i antall klager.

I fjor gikk Nishantha ut i Handikapnytt og oppfordret funksjonshemmede til å sende klagesaker til nemnda dersom de mener de er utsatt for diskriminering.

Les mer: – KLAGER GJØR VERDEN TIL ET BEDRE STED

Den oppfordringen står fortsatt ved lag.

Selv om klager på diskriminering av funksjonshemmede er økende og utgjør en stabil tredel av saksbunken, er det trolig fortsatt bare toppen av isfjellet som havner på nemndas bord.

– Vi er et organ som kan komme med bindende avgjørelser og gi pålegg om retting eller stansing, men vi kan ikke gjøre dette om vi ikke får klagesaker, sier han.

Nemnda som samfunnsaktør

I løpet av 2021 avgjorde Diskrimineringsnemnda flere saker av prinsipiell betydning og interesse.

Forfatter Jan Grues klage på det globale pakkedistribusjonsselskapet UPS er en av dem. Nemnda pålegger selskapet å sikre at utleveringsstedene deres er universelt utformet.

En pandemi-aktuell sak var nemndas behandling av klagen mot Ruter, der en rullestolbruker ble nektet å reise med bussen begrunnet i smittevern. I slike tilfeller plikter operatøren å sikre annen transport.

Nishantha trekker også fram klagen mot den nyoppussede øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus, som ikke er tilgjengelig for synshemmede, og hvor nemnda har gitt pålegg om retting med frist til 1. mars i år.

– Slike saker viser at Diskrimineringsnemnda spiller en rolle som samfunnsaktør, konstaterer Ashan Nishantha.

En nærmere blikk på fjorårstatistikken viser at det er manglende individuell tilrettelegging for funksjonshemmede, er det spesialgrunnlaget nemnda avgjorde flest saker på i 2021.

Manglende individuell tilrettelegging

En av disse sakene handlet om tilkallingsvikaren i en dagligvarebutikk som mistet jobben fordi hun mangler førlighet i den ene armen.

Les mer: FUNKSJONSHEMMET TILKALLINGSVIKAR BLE BEDT OM Å SLUTTE ETTER FØRSTE DAG PÅ JOBB

Også manglende universell utforming, både av informasjonsteknologi og i de fysiske omgivelser, er forhold som har løftet inn for nemnda.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.