Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Tix på scenen, i kostyme med englevinger.
MENNESKERETTSAKTIVIST: Gjennom sin tydelige stemme gir Andreas Haukeland unge med funksjonsnedsettelser et forbilde som viser at du kan være noe mer enn dine diagnoser. Du kan nå ut, skriver Ingrid Thunem. Bildet er fra Tix’ opptreden under MGP-finalen. (Foto: Julia Marie Naglestad/NRK/NTB)

Tix viser vei ut av mørket

MENINGER: Andreas Haukeland – kjent som artisten Tix – står fram som et viktig talerør for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, skriver styremedlem Ingrid Thunem i Unge funksjonshemmede i dette innlegget.

Ingrid Thunem
Publisert 24.02.2021 16:15

Andreas Haukelands seier i norske Melodi Grand Prix (MGP) og deltakelse i Eurovision Song Contest i kan ha stor betydning for unge som har det vanskelig. 

Andreas har vært åpen om sine opplevelser med mobbing og utestenging, blant annet grunnet Tourettes syndrom.

Artistnavnet Tix er et av kallenavnene han fikk som ungdom. Ifølge forskning er ikke Andreas alene om denne opplevelsen, og så mange som 50 prosent av unge med Tourettes hadde opplevd mobbing (Thronæs, 2020).

Mobbing er et stort problem også for unge med andre funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

I Unge funksjonshemmedes undersøkelse om mobbing og hat prat i skolen fra 2020 oppga 90 prosent at de trodde de opplevde negative og ubehagelige hendelser på grunn av funksjonsnedsettelsen sin.

62 prosent oppga å ha blitt ledd eller gjort narr av mens 67 prosent hadde opplevd å bli oversett, utestengt eller baksnakket.

Det å oppleve mobbing og utestengelse, preger deg og gjør en allerede krevende ungdomstid for noen svært tung.

MENINGER
  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Å ha en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan gjøre at du føler deg svært annerledes og alene i ungdomstiden.

Hele 60 prosent av unge med funksjonsnedsettelser opplever å ha dårlig livskvalitet (SSB, 2019)

At Andreas er åpen om sine opplevelser, kan være svært betydningsfullt ikke bare for unge med Tourettes, men også ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Å skille seg ut kan føles helt umulig som ungdom. For mange unge blir diagnosen alt omverdenen ser.

Å skille seg ut kan føles helt umulig som ungdom. For mange unge blir diagnosen alt omverdenen ser.

Andreas er et forbilde som viser at du ikke trenger å passe inn for å lykkes. Du må bare gjøre din egen greie og stå for det du gjør. Andreas er musiker, men han påvirker samfunnet. Han setter mobbing, psykisk helse og funksjonsnedsettelse på dagsorden. 

Ifølge FN er media et viktig instrument for å skape oppmerksomhet, bryte stigma og fjerne misvisende informasjon. Oppmerksomhet i media kan være en svært viktig kraft for å endre sosiale misoppfatninger og presentere personer med funksjonsnedsettelser som individer som er en del av det menneskelige mangfoldet.

Under MGP-sirkuset har Andreas vært en sterk stemme. Han har satt økt fokus på det å oppleve å være annerledes og ha psykiske utfordringer. Dette påvirker unge og det skaper en større takhøyde for de av oss som skiller seg ut. FN har sett at positiv omtale i media kan styrke det sosiale livet til unge med funksjonsnedsettelser, noe Andreas har bidratt til.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Andreas seier i MGP skjer samtidig som at Norges Handikapforbund, Norges Handikapforbunds Ungdom, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og en rekke menneskerettighetsaktivister arbeider dag og natt for å påvirke norske politikere til å stemme for at FNs menneskerettighetskonvensjon for personer med funksjonsnedsettelser (CRPD) skal innlemmes i lovverket. Dette skal Stortinget stemme på 9. mars.

I motsetning til barne-, kvinne og rasekonvensjonen er CRPD enda ikke en del av menneskerettighetsloven. Dette gjør at funksjonsnedsattes menneskerettigheter kommer i annen rekke. FN har kritisert Norge for å bryte funksjonshemmedes menneskerettigheter hver dag hele året.

CRPD krever at staten skal bekjempe stereotypier og øke bevisstheten om personer med nedsatt funksjonsevne. Det er nettopp dette Andreas gjør gjennom å snakke om psykisk helse og mangfold.

CRPD krever at staten skal bekjempe stereotypier og øke bevisstheten om personer med nedsatt funksjonsevne. Det er nettopp dette Andreas gjør gjennom å snakke om psykisk helse og mangfold.

Norsk medier fremstiller ofte unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer som stakkarslige individer som er lenket til rullestolen, lider av sine diagnoser og er utestengt fra samfunnet. Dette er med på å underbygge et syn på at personer med funksjonsnedsettelser og psykiske diagnoser er annenrangs.

Andreas har vært en motpol til dette. Gjennom mediene og gjennom sine sosiale kanaler sender han et klart signal om at det er ok å skille seg ut og at det er lov å ha det vanskelig. 

Russelåter og festmusikk kan virke fjernt fra aktivisme og rettighetskamp, men sannheten er at representasjon er betydningsfullt uansett. Gjennom sin tydelige stemme gir Andreas unge med funksjonsnedsettelser et forbilde som viser at du kan være noe mer enn dine diagnoser. Du kan nå ut.

Dette er menneskerettighetsaktivisme i praksis. Vi er mangfoldige individer som både skal, og kan, ta plass på alle samfunnets arenaer. Enten det er politisk i Stortinget eller i verdens største musikk-konkurranse. 

Portrettfoto av Ingrid Thunem

Ingrid Thunem er styremedlem i Unge funksjonshemmede. (Foto: Unge funksjonshemmede)

En rørt Andreas takket seerne. Han beskrev seg selv som en andunge som folket gjennom sine stemmer har omgjort til en svane.

Sannheten er at det er vi som bør takke Andreas for at han tør å sette tabubelagte tema på dagsordenen og at han deler sine mørkeste tanker.

På denne måten er han et viktig talerør for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Andreas har gjennom sitt engasjement skapt mulighet for likestilling og deltagelse.

Gjennom åpenhet og brutal ærlighet har han gitt ungdommer som sitter med bøyd hode i klasserommet og føler seg som stygge andunger håp og motivasjon til å strekke ut nakkene sine. For de er gode nok akkurat som de er.

Å innlemme CRPD i norsk lov handler om det samme. Å anerkjenne at vi er like mye mennesker og like mye verdt.

Ingrid Thunem
Styremedlem i Unge funksjonshemmede

***

Kilder: 

Unge funksjonshemmede: Stå opp mot hatprat

UN: Disability and the media

Tourettes syndrom i skolen

SSB: Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.