Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Vil gi livslang rehabilitering

Av: Ivar Kvistum Foto: Ivar Kvistum
Publisert 03.10.2016 12:10

Rehabilitering må ses i et livsløpsperspektiv, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie, som endelig har lagt fram planen for å ruste opp rehabiliteringsfeltet.

* 14 millioner kroner til et nasjonalt prosjekt som skal gi bedre behandlingsforløp til de mellom 60 og 80 barna som hvert år rammes av alvorlig hjerneskade på grunn av sykdom eller ulykke.

* 200 millioner kroner settes av til å stimulere bedre og mer rehabilitering i 2017. Innen 2019 skal det årlige stimuleringstilskuddet øke til 300 millioner kroner.

* Begrensningen på 14 kiropraktorbehandlinger per år til pasienter med muskel- og skjelett-lidelser skal bort. Har du behov for flere behandlinger, skal du ha mulighet til å få det.

* Det skal bli enklere å få tilgang til logoped og fysioterapeut.

Dette er blant de konkrete tiltakene som regjeringen varsler i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, som helse- og omsorgsminister Bent Høie la fram torsdag 29. september.

– En gledens dag

Organisasjonene som representerer pasienter, funksjonshemmede og profesjonene på rehabiliteringsfeltet, har ventet i mange år på opptrappingsplanen som skal gi disse tjenestene et helt nødvendig løft.

LES OGSÅ: 200 000 NORDMENN HAR BEHOV FOR ET REHABILITERINGSTILBUD UTEN Å FÅ DET

Gjennomgående ble innholdet i planen positivt mottatt da Bent Høie presenterte det på Lønnås bo- og rehabiliteringssenter i Bærum.

– Dette er en gledens dag! erklærte generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Magne Wang Fredriksen.

Han hadde en særlig grunn til å juble, siden hans pasientgruppe er utvalgt som «pilot» for en ny måte å arbeide med rehabilitering for pasienter med kroniske sykdommer.

Fem millioner kroner foreslås bevilget til «ParkinsonNet», inspirert av en nederlandsk modell der både fagpersoner og likepersoner jobber nettverksbasert rundt den enkelte pasienten.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


FORNØYD: Bent Høie får et «Team Parkinson»-armbånd i symbolsk presang av en svært fornøyd generalsekretær i Parkinsonforbundet, Magne Wang Fredriksen (til høyre).

Tanken til helseminister Bent Høie er å høste erfaringer med Parkinson, for så å spre denne måten å jobbe på til andre pasient- og brukergrupper.

– Vi ønsker å svare på en hovedutfordring i dagens rehabilitering, som er manglende sammenheng og tilgang på kompetanse og erfaring. Vi må endre måten vi tenker på, sa Høie da han la fram planen.

Bort med tidsavgrensningen

I opptrappingsplanen erklærer regjeringen at den vil endre forskriften som sier at rehabilitering og habilitering er en tidsavgrenset prosess. Det er et problem at dette ikke inkluderer dem som trenger oppfølging over lang tid for å mestre et selvstendig liv.

– Vi må se på rehabilitering i et livsløpsperspektiv. Mange som lever med kronisk sykdom, kan ha behov for oppfølging i perioder gjennom hele livet, påpeker Bent Høie.

Han understreket betydningen av å fjerne forsinkende regler og byråkrati som står i veien for at folk kommer i gang med logopedi og fysioterapi så fort som mulig.

– Vi vet hvor viktig det er å komme raskt i gang, for eksempel etter et slag, sa Høie.

LES OM SLAGRAMMEDE TERJES KAMP FOR REHABILITERING: VERONICAS KAMP FOR SØNNEN KAN HJELPE ANDRE UNGE PÅ SYKEHJEM

Kommunene er ikke beredt

Bent Høie var opptatt av å berolige dem som måtte ha fryktet at regjeringen ville overføre mer av rehabiliteringsfeltet fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det skjer ikke, i hvert fall ikke foreløpig.

Årsaken er at Høie erkjenner at mange kommuner ikke er beredt til å ta et slikt ansvar.

– Vi kan ikke sette oss i en situasjon der vi gir oppgaver til kommunesektoren som innbyggere i mindre kommuner ikke kommer til å få. Mange kommuner har ikke tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse til å håndtere det som foregår i den spesialiserte rehabiliteringen, sa Høie.

Han påpekte samtidig at rehabiliteringstilbudet på kommunalt nivå skal bygges opp, og at det skal blir bedre samhandling mellom de to nivåene, med pasienten i sentrum.

LES OGSÅ: – ANSVARET DYTTES NEDOVER


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.