Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Alexander Petersen.
DETTE ER VÅR MANN: Alexander Petersen fra Bergen er foreslått som medlem i mannsutvalget. (Foto: Ivar Kvistum)

Vil ha Alexander inn i mannsutvalget

– Menn med funksjonsnedsettelser kan vise at det er flere måter å være mann på enn det som er normen i dag, sier Alexander Petersen (30). Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner vil ha ham inn i utvalget som skal utrede menns likestilling.

Ivar Kvistum
Publisert 13.06.2022 08:54

– Vi må også ta menns likestillingsutfordringer på større alvor.

Det er kjente statssekretær Odin Adelsten Adelsten i Kultur- og likestillingsdepartementet da planene om å opprette et eget mannsutvalg ble lansert.

Tanken er å skaffe en samlet og helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer som gutter og menn møter gjennom livsløpet.

Menn med funksjonsnedsettelser må ha en stemme i utvalget som skal utrede likestilling av menn, krever Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) i et innspill til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Safo foreslår at Alexander Petersen oppnevnes til medlem i utvalget. Han er 30 år gammel og nylig avgått regionleder i Norges Handikapforbunds Ungdom i region Sørvest. Han har vært engasjert i Rød Ungdom og avslutter denne våren em master i språkvitenskap. Han har frontet likestillingskamp på mange arenaer.

Handy, sterke og tøffe

– Mange av problemene for menn og menns likestilling er knyttet til en snever oppfatning av hva mannsrollen er sier Alexander Petersen til Handikapnytt om betydningen av at noen i mannsutvalget bringer med seg perspektivet til menn med funksjonsnedsettelser – enten det blir ham eller andre.

– Samfunnet forventer at vi skal være handy, sterke, tøffe, risikovillige og så videre. Mange klarer ikke møte disse forventingene, og menn med funksjonsnedsettelser har enda vanskeligere for å svare til en så snever definisjon av mannlighet, sier Petersen, og konkluderer:

– Funksjonshemmede menn er de som kjenner sneverheten i mannsrollen sterkest.

Utenforskap

Safo mener at utenforskapet som gutter og menn opplever, er særlig stort i noen grupper, og at funksjonshemmede er en gruppe som opplever et spesielt stort utenforskap på alle samfunnsarenaer i det norske samfunnet i dag.

«Når det skal tegnes en samlet og helhetlig oversikt av diskrimineringsutfordringene menn møter, er Safo derfor svært opptatt av at utredningen retter fokus mot alle marginaliserte grupper – inkludert funksjonshemmede», skriver Safo i innspillet om mannsutvalget.

Derfor må utvalget ha representasjon fra dem man trenger kunnskap om, og som man skal lage politikk om.

Menn med funksjonsnedsettelser kan vise vei for hvordan man kan utvide mannsrollen og hva som er tillatt for en mann.

Safo
  • Norges Handikapforbund, Norsk forbund for Utviklingshemmede og Foreningen Norges døvblinde står sammen i Safo, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.
  • Paraplyen er disse organisasjonenes felles kontaktpunkt mot myndighetene i mange sammenhenger.

En utvidet mannsrolle

Men Alexander Petersen tror at det har betydning for hele diskusjonen – og for alle menn – at noen med nedsatt funksjonsevne er med.

– Det ligger en mulighet i funksjonshemmedes perspektiv til å vise et bilde av en utvidet mannsrolle. Menn med funksjonsnedsettelser kan vise vei for hvordan man kan utvide mannsrollen og hva som er tillatt for en mann, sier Petersen.

Han understreker samtidig at det er et bredt spekter av maskulinitet også blant funksjonshemmede. Her som ellers er folk forskjellige.

Representasjon

Det er kultur- og likestillingsdepartementet ved statsråden som skal oppnevne mannsutvalget, og det er ventet at det vil skje før sommeren.

I innspillet minner Safo om at en rekke regjeringsoppnevnte utvalg er blitt kritisert for mangelfull representasjon.

Ytringsfrihetskommisjonen, som ble opprettet av tidligere kultur- og likestillingsministrer Abid Q. Raja (V), fikk hard kritikk for at funksjonshemmede ikke var representert, til tross for at statsråden uttalte at «kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet».

Noe av det aller første Anette Trettebergstuen (Ap) gjorde da hun overtok statsrådskontoret i Kultur- og likestillingsdepartementet, var å supplere kommisjonen med Marianne Knudsen, leder i Norges Handikapforbunds Ungdom.

Les mer : MARIANNE KNUDSEN INN I YTRINGSFRIHETSKOMMISJONEN

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.