Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Anette Trettebergstuen
TAR IMOT: 28. februar får Anette Trettebergstuen overlevert 27.600 underskrifter for likestilling for funksjonshemmede (Foto: Ilja C. Hendel, Kultur- og likestillingsdepartementet)

27.600 underskrifter for likestilling

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen får overlevert 27.600 signaturer med krav om at regjeringen oppfyller løftet om ta funksjonshemmedes menneskerettigheter inn i norsk lov.

Handikapnytt
Publisert 22.02.2022 11:43

(NTB og Handikapnytt:) Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) får 28. februar overlevert 27.600 underskrifter fra personer som krever likestilling for funksjonshemmede.

Overleveringen kommer fra organisasjonen Uloba som sammen med Amnesty, Redd Barna, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og en rekke andre organisasjoner har samarbeidet om underskriftskampanjen.

Overrekkelsen vil finne sted i Kulturdepartementet 28. februar.

OPPDATERING, 22.02.2022 kl. 19.40: Organisasjonene som står bak underskriftskampanjen, inviterer til en markering utenfor Kultur- og likestillingsdepartementet i forbindelse med overleveringen.

Les mer på Handikapforbundets Facebook-side (ekstern lenke).

– Både kvinnekonvensjonen, barnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen er inkorporert i norsk lov. Men ikke CRPD, menneskerettskonvensjonen for funksjonshemmede, skriver Uloba i en pressemelding.

Sikre at regjeringen følger opp

– Da Støre-regjeringen tok over høsten 2021, lovet de at CRPD skal tas inn i loven. Nå må vi sikre at regjeringen prioriterer det, skriver Uloba videre.

Det har lenge vært et krav fra funksjonshemmedes organisasjoner og menneskerettsmiljøer at Norge må ta CRDP inn i loven, på linje med de andre konvensjonene. Norge har også fått kritikk i FN for at det ikke har skjedd.

Den forrige regjeringen sørget for å blokkere et forslag fra SV om inkorporering av CRPD, til tross for at det i realiteten var flertall for det på Stortinget også den gangen.

Etterlyste framdrift

I Støre-regjeringens politiske plattform er det nedfelt at CRPD skal inn i norsk lov. Det skjedde etter at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet programfestet dette før valget.

Etter regjeringsskiftet  har både opposisjonen og interesseorganisasjonene etterlyst framdrift i CRPD-saken, med stigende utålmodighet.

I november i fjor stilte SVs stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland et spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om framdriften. Hun svarte at det var for tidlig å si noe mer om tidsplanen.

Les mer: INGEN TIDSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDES MENNESKERETTIGHETER

Trettebergstuen: Skal på plass i loven

Men bare kort tid etter – på FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. desember i fjor – skrev Anette Trettebergstuen en kronikk i Handikapnytt der hun varslet at regjeringen starter arbeidet med inkorporering av CRPD.

Hun skrev:

«Inkorporering av CRPD vil ikke bryte ned alle barrierene personer med funksjonsnedsettelse møter. Men det er viktig! Ved å gjøre konvensjonen til en del av norsk lov vil reglene bli mer synlige og bevisstheten om konvensjonen øke. Jeg mener at det vil føre til at rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser i praksis vil kunne ivaretas bedre enn i dag.»

Videre:

«Jeg er glad for å slå fast at menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelser skal få sin plass i norsk lovgiving. Det er et viktig skritt på veien mot et likestilt samfunn, der alle blir inkludert i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet.»

Les mer: VI SKAL IVARETA MENNESKERETTENE TIL PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.