Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Tore Hagebakken.
BORT MED BARRIERENE: – Skal vi lykkes med inkludering, fellesskap, rettferdighet og mindre forskjeller, må vi fjerne de samfunnsskapte barrierene som hindrer folk i å delta, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken. (Foto: Ivar Kvistum)

Ap: Krafttak for universell utforming

Staten skal ta rentekostnaden når kommunene satser på universell utforming av skoler, barnehager og svømmehaller, og investeringsrammen til dette formålet må økes med fem milliarder kroner. Det foreslår Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett.

Ivar Kvistum
Publisert 18.11.2019 08:48

Mer inkludering, sterkere fellesskap, mer rettferdighet og mindre forskjeller.

Dette er nøkkelbegreper når stortingsrepresentant Tore Hagebakken fra Oppland møter Handikapnytt for snakke om Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett og hvilke politiske grep dokumentet inneholder for å løfte funksjonshemmedes rettigheter og levekår.

– Skal vi lykkes med inkludering, fellesskap, rettferdighet og mindre forskjeller, må vi sørge for å tilrettelegge bedre for funksjonshemmede enn i dag. Da må vi først og fremst fjerne de samfunnsskapte barrierene som hindrer folk i å delta. Samtidig må vi også ha skreddersøm i form av gode tiltak for enkeltmennesket, sier Hagebakken.

Staten tar rentene

Rentekompensasjonsordningen betyr at staten betaler rentene når kommunene tar opp lån for å investere i universell utforming av skoler, barnehager og svømmeanlegg.

Ordningen skal kunne gi utbedringstiltak på dette området for fem milliarder kroner mer enn hva regjeringen legger opp til.

Tore Hagebakken viser til Handikapforbundets undersøkelse som påviser at rundt 80 prosent av norske grunnskoler fortsatt har vesentlige mangler når det gjelder tilgjengelighet.

– Under denne regjeringen har mye gått feil vei. Vi har tapt tid og muligheter når det gjelder å skape et mer inkluderende samfunn, sier Tore Hagebakken, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Under denne regjeringen har mye gått feil vei. Vi har tapt tid og muligheter når det gjelder å skape et mer inkluderende samfunn.

Sterkt møte med NHFU

Tidligere i år var Hagebakken gjest på landsmøtet til Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Han er imponert over den politiske kraften og trøkket hos funkisungdommen, og han ønsker å levere en politikk som er et godt svar på deres behov.

– Det gjorde særlig inntrykk på meg å se de store ressursene som disse ungdommene representerer og den sterke viljen de har. De møter så mange hindringer og utfordringer som jeg skulle ønske de slapp, slik at det blir enklere for dem å leve gode liv, sier han og legger til:

– Å møte disse ungdommene vekket virkelig ombudet i meg.

Det gjorde særlig inntrykk på meg å se de store ressursene som disse ungdommene representerer og den sterke viljen de har.

Hagebakken snakker om hvor viktig det er å sørge for at barn og unge med funksjonsnedsettelser blir inkludert fra barnehagen og oppover i utdanningsløpet og helt inn i arbeidslivet.

– Vi har en tydelig barne- og ungdomsprofil i vårt alternative budsjett, fordi det er så viktig med en god start. Det gjelder alle, men det er særlig viktig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til universell utforming er det avgjørende at kommunene har økonomi til å levere tjenestene som folk trenger og fortjener, sier han.

Hagebakken i døråpningen. over døra er det et skilt med teksten «we are the future». («Vi er fremtiden».)

UNGDOMSPROFIL: Tore Hagebakken ved døra inn til kontoret til Norges Handikapforbunds Ungdom. Han ønsker å levere en handikappolitikk med en tydelig ungdomsprofil. (Foto: Ivar Kvistum)

Sterkere kommuner

I det alternative budsjettet legger partiet derfor inn en styrking av kommuneøkonomien på tre milliarder kroner i forhold til regjeringens budsjett, fordelt på 2,5 milliarder til kommunene og 500 millioner til fylkeskommunene.

– Dette vil åpenbart påvirke tilbudet som kommunene gir til funksjonshemmede på en positiv måte. En god kommuneøkonomi er svært viktig for inkludering, fastslår Hagebakken, som selv var ordfører i Gjøvik fra 1991 til 2005.

Han anklager regjeringen for på dytte stadig flere utgifter over på kommunene. Et eksempel er ordningen for særlig ressurskrevende tjenester. Det vil si statlige penger som skal dekke deler av kostnadene for kommunens tjenester til innbyggere med utviklingshemning, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelse.

Regjeringen har kuttet i statens bidrag til ordningen, men Ap ønsker i stedet å styrke den med 350 millioner kroner.

Ap vil dessuten stanse det de mener er en underfinansiering av sykehussektoren gjennom mange år ved å bevilge 1,4 milliarder kroner mer enn regjeringen.

Vil stoppe kuttene

Høstens nyhetsbilde har vært preget av flere kutt i ytelser og ordninger i regjeringens forslag til statsbudsjett. Arbeiderpartiet ønsker å stoppe både kuttet i arbeidsavklaringspenger for unge under 25 år og kuttet i brillestøtte til barn. Om det sistnevnte sier Hagebakken:

– Det sjokkerer meg at regjeringen i det hele tatt kunne foreslå noe slikt!

Aps alternativ
  • Rentehjelp til kommuner som vil satser på universell utforming av skoler, barnehager og svømmeanlegg.
  • Vesentlig sterkere kommuneøkonomi og mer til helsesektoren.
  • Reversering av regjeringens kutt i flere ytelser og ordninger.
  • Fjerning av flere egenandeler for å skjerme unge.

Les også: BRILLEKUTT UTEN BRUKERMEDVIRKNING – FORELDREFORENING PROTESTERER

Aps alternative statsbudsjett inneholder også et punkt om fjerne egenandelen på fysioterapi opp til 20 år, en aldersgrense som er på 16 år i dag.

Partiet vil også ha 300 flere VTA-plasser enn i regjeringens opplegg, noe som innebærer en dobling. Flere tiltak er også rettet inn mot ungdom som av ulike grunner havner utenfor arbeidslivet.

Hagebakken innrømmer at ikke alt kan rettes opp i ett og samme budsjettår, dersom man skal være økonomisk ansvarlig.

– Vi i Arbeiderpartiet har ingen egen seddelpresse. Men vi vil ha en plan for opptrapping.

Les hvordan forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund reagerer på Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett: NHF-LEDEREN APPLAUDERER AP-PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING

Signal før stortingsvalget

De fire regjeringspartiene på Stortinget har flertall og er allerede enige om innholdet i neste års statsbudsjett. Men det betyr ikke at det alternative budsjettet til det største opposisjonspartiet er uten betydning, slik Tore Hagebakken ser det.

– Husk at det er stortingsvalg om mindre enn to år. Vårt alternative budsjett er et kraftig signal om hvilken retning vi ønsker, og det er veldig viktig for vår politikkutforming framover.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.