Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ann-Marit Sæbønes
DEMOKRATISK UNDERREPRESENTERT: Funksjonshemmede er sterkt underrepresentert i politikken. Derfor er det svært viktig at man kan bruke brukerstyrt personlig assistanse for å delta, mener Ann-Marit Sæbønes. Hun leder Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– BPA må kunne brukes til politisk arbeid

Ann-Marit Sæbønes leder Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede. Hun mener BPA-kuttet i Tønsberg strider mot det nye partiprogrammet, der det slås fast at brukerstyrt personlig assistanse skal sikre deltakelse og likestilling.

Ivar Kvistum
Publisert 25.06.2021 15:31

– Og fortsatt er det noen som lurer på hvorfor funksjonshemmede er underrepresentert i politisk arbeid! Dette var den første reaksjonen min da jeg så denne saken.

Det sier Ann-Marit Sæbønes, leder for Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede. Saken hun viser til, handler om fylkespolitiker Kristian Erling Sommerseth fra Tønsberg som fikk kuttet en tredel av timene med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Konsekvensen er at han ikke lenger kan fungere i vervet han er valgt til.

Les mer: KOMMUNEN KUTTET ASSISTANSEN: KAN IKKE LENGER FUNGERE SOM FOLKEVALGT

 Forsvarte kuttet

I Handikapnytt onsdag forsvarte Tønsbergs ordfører Ann Rygh Pedersen kuttet i kommunens BPA-ordninger som rammet Sommerseth.

– BPA ikke er en tjeneste, men en måte å organisere personlig assistanse på, sa ordføreren.

Hun viste til at innbyggere med BPA, har fått flere timer enn andre som mottar tjenesten utenfor BPA-ordningen. Dermed har man kuttet i timetallet for noen BPA-vedtakseiere.

Les mer: ORDFØRER OM BPA-KUTT: SKAL SIKRE FORSVARLIGHET OG LIKEBEHANDLING

Programfestet likestillingsverktøy

Tønsbergs ordfører representerer Arbeiderpartiet. Det samme gjør Ann-Marit Sæbønes. Den tidligere Oslo-ordføreren leder partiets ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede.

Sæbønes forklarer at gruppa har arbeidet systematisk for å styrke partiprogrammet for den neste stortingsperioden når det gjelder funksjonshemmedepolitikk.

Om brukerstyrt personlig assistanse står det at «BPA er et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling i samfunnet. Vi vil sørge for at ordningen og finansieringen av BPA gir et best mulig universelt tilbud til de som trenger og ønsker det i alle kommuner».

– Slik jeg tolker programformuleringen ønsker Arbeiderpartiet at BPA skal være et verktøy for likestilling, altså at funksjonshemmede skal ha like muligheter i samfunnet, sier Sæbønes.

Demokratisk underskudd

Hun mener det innebærer at om du har BPA, skal du ikke sammenliknes med andre som har ordningen, men tilmåles timer ut fra behovet ditt.

– I en vurdering av antall BPA-timer, hvor det er behovet som er ledende, må man også legge vekt på muligheten for å drive med politisk arbeid, sier Ann-Marit Sæbønes.

Hun viser til at fortsatt er vanskelig og ofte umulig for funksjonshemmede å delta i politisk arbeid, på grunn av manglende universell utforming, manglende tilrettelegging eller manglende assistanse.

– Det er ingen grupper i samfunnet som har et så stort demokratisk underskudd som funksjonshemmede. Derfor er det så viktig at de som ønsker å bruke BPA til politisk arbeid, får mulighet til det.

Det er ingen grupper i samfunnet som har et så stort demokratisk underskudd som funksjonshemmede. Derfor er det så viktig at de som ønsker å bruke BPA til politisk arbeid, får mulighet til det.

Trenger ny finansiering

Sæbønes mener Arbeiderpartiets programpunkt om BPA også peker mot en annen finansiering av ordningen enn gjennom kommunale helse- og omsorgsbudsjetter, men partiet vil først se BPA-utvalgets anbefalinger før man er mer konkret.

– Med dagens finansieringsform er det vanskeligere å gjøre BPA til et verktøy for likestilling. Jeg kjenner ikke saken fra Tønsberg godt nok, men jeg har forstått det slik at bakgrunnen er et rammekutt som har fått den virkningen vi ser. Det viser tydelig at vi trenger en annen finansiering av BPA, sier Sæbønes.

Mangler kunnskap og forståelse

Hun mener denne og andre saker fra Kommune-Norge viser at forståelsen for og kunnskapen om funksjonshemmedes livssituasjon, og hva som skal til for å oppnå likestilling, må styrkes dramatisk.

– Når det nå ser ut til at CRPD (FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, red.anm.) vil bli innlemmet i menneskerettighetslovgivning hvis vi får ny regjering, vil det styrke funksjonshemmedes rettigheter, sier Ann-Marit Sæbønes.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.