Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Morten Bakke
VIL OPPKLARE: Statssekretær Morten Bakke innbyr organisasjonene til møte for å oppklare misforståelser om bilstønaden. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

– Det blir akkurat like mye støtte til bil som før

Arbeids- og sosialdepartementet innkaller til et møte for å oppklare misforståelser om de foreslåtte endringene i bilstønaden. Budskapet er: Alle får like mye støtte som før. Handikapforbundets leder Arne Lein mener framgangsmåten er uryddig og vil heller ha et tydeligere skriftlig forslag.

Av Ivar Kvistum
Publisert 13.06.2018 18:16

Et forslag om omlegging av bilstønaden for biler i Gruppe 2 (kassebiler med rullestolheis) fikk alarmen til å ringe hos blant andre Norges Handikapforbund (NHF), som skrev en sterkt kritisk høringsuttalelse.

Les mer her: SLÅR ALARM OM KRAFTIG SVEKKELSE AV BILSTØNADEN

NHF frykter at endringen legger til rette for en betydelig svekkelse av brukernes rettigheter og stiller spørsmål om hva som vil skje med Navs innkjøpsordning av biler.

Fra politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet ble det hevdet at frykten bygger på en «total misforståelse» av forslaget.

Les mer her: – TOTAL MISFORSTÅELSE OM BILSTØNADEN

Inviterer til møte

Nå inviterer departementet både NHF og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) til et dialogs- og informasjonsmøte for å oppklare og berolige.

– Departementet vil om kort tid invitere Handikapforbundet og andre relevante brukerorganisasjoner til et møte for å informere nærmere om vårt forslag til ny bilordning, og for å ha dialog om veien videre, skriver statssekretær Morten Bakke i en e-post til Handikapnytt.

Handikapnytt får bekreftet at møtet skal finne sted førstkommende mandag.

Juster heller forslaget

Forbundsleder i NHF, Arne Lein, takker ja til innbydelsen. Men han mener fremgangsmåten er uryddig.

– Hvis utkastet til ny forskrift er utformet slik at det skaper usikkerhet og legger til rette for det departementet mener er misforståelser, er det ugreit om dette skal oppklares muntlig i et møte. Det hadde vært mye bedre om departementet hadde trukket hele høringsnotatet, justert det og lagt fram et nytt, sier Lein til Handikapnytt.

Han hevder at NHF også på et tidligere spørsmål har forsøkt å få svar fra departementet om det organisasjonen oppfatter som uklart i høringsutkastet – uten å få tydelige svar.

Endrer ikke innkjøpsordningen

Statssekretær Morten Bakke registrerer at «noen er bekymret» for at det blir gjort større endringer i Navs innkjøpsordning.

– Det er ikke noe vi foreslår, skriver Bakke til Handikapnytt.

Han forklarer at det er en del forhold ved dagens bilstønadsordning som ikke er særlig omtalt i høringsnotatet – blant annet knyttet til innkjøpsordningen.

– Grunnen til at det ikke er særlig drøftet, er at dette er blant de delene av stønadsordningen som er tenkt videreført som i dag, presiserer han.

Like mye i støtte som før

Bakke understreker at brukere med gruppe 2-bil vil med regjeringens forslag få akkurat like mye i støtte som før.

– Det er ingen endring på hvor mye støtte som gis, eller hvem som har rett til stønad. Forskjellen er at stønaden med vårt forslag blir gitt som et tilskudd, i stedet for et rente- og avdragsfritt lån. Det har liten praktisk betydning for brukerne, bortsett fra at de blir eiere av bilen når stønadsperioden går ut, skriver Bakke.

Det er ingen endring på hvor mye støtte som gis, eller hvem som har rett til stønad.

Han gjentar at forslagene som regjeringen kommer med i høringsnotatet, «har utelukkende som formål å forenkle og forbedre ordningen».

– Vi ønsker å gjøre ordningen mer smidig og enklere, både for brukerne og for Nav –  som forvalter ordningen.

Mindre kontroll – friere bilbruk

Bakke viser til at ordningen er i dag ganske byråkratisk, blant annet ved at det stilles en del krav til valg av forsikring og bruk av bilen.

– Dette ønsker vi nå å løse opp i, slik at brukerne – med god veiledning fra Nav – selv kan velge forsikring og bruke bilen fritt etter egne ønsker og behov. Nav skal fortsatt gi veiledning og råd til brukerne som trenger bil, men vi tar grep for å gjøre ordningen mindre krevende å administrere, skriver Bakke.

Det skal blant annet ikke lenger tas salgspant i bilen, og Nav skal heller ikke lenger kontrollere hvordan bilen benyttes av den enkelte. 

Helt ulik forståelse

I e-posten til Handikapnytt skriver Morten Bakke at han «registrerer at enkelte frykter det er satt av en bestemt sum med penger, som skal dekke et visst antall biler. Og at det ikke blir gitt støtte når pengepotten er brukt opp».

– Slik er det ikke. Alle som fyller vilkårene får stønad til gruppe 2-bil – uavhengig av hvor mange som har fått det tidligere, understreker statssekretæren.

Forbundsleder Arne Lein er ikke kjent med at det er dette organisasjonene frykter.

– Nei, det er for meg en helt ny idé, som viser at statssekretæren og vi har veldig ulik forståelse av utfordringene. Vår frykt handler om at tilskuddets verdi på et senere tidspunkt blir redusert ved at den enkelte må betale mer for bilen selv. Mens tilskuddet da bare skal dekke merkostnaden med å anskaffe en større bil, som man trenger som rullestolbruker.

Lein mener uklarheten og usikkerheten blant annet knytter seg til at departementet bruker begrepet «tilskudd» om to helt ulike ordninger som dreier seg om samme formål, nemlig anskaffelse av bil.

For gruppe 1 får du et fast beløp i støtte – altså tilskudd – til å kjøpe bilen. Men for gruppe to er begrepet tilskudd ifølge Lein definert motsatt i høringsnotatet: Det som det bilen koster ut over egenandelen.

Les også: «Det lukter lang vei av regjeringens forslag til ny bilstønad»


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.