Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
KREVER FORTGANG: Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe vil ikke sitte og vente på at Ingvild Kjerkol leverer stortingsmeldingen om BPA, slik opposisjonen har bestilt. Han vil ha innspill til ny BPA-politikk allerede nå. (Arkivfoto: Georg Mathisen)

Høyre vil ha innspill til ny BPA-politikk

– Vi må sikre fremdrift i arbeidet med å få til forbedringer i BPA-ordningen understreker stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe. Nå inviterer Høyre til et møte på Stortinget for å få innspill.

Ivar Kvistum
Publisert 30.10.2023 16:48

Hensikten med innspillsmøtet er, ifølge stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe, å få et bedre grunnlag for å følge opp utredningen om BPA, som har ligget til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet siden den ble overrakt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i desember i 2021, altså for snart to år siden.

– Det er viktig for Høyre å lytte til innspill om hvordan BPA-ordningen kan se ut i fremtiden, skriver Bøe til Handikapnytt.

Innspillsmøtet arrangeres på Stortinget onsdag 15. november.

– Hvilke problemstillinger knyttet til BPA mener du det er særlig viktig å få belyst på innspillsmøtet?

– Blant annet hvordan lovverket skal være og hvor forvaltningsansvaret skal ligge. Det viktigste for Høyre er å sikre fremdrift i arbeidet for å få til forbedringer i BPA-ordningen, men også å få tilbakemeldinger fra organisasjonene. Innspillene vil være viktig for å danne Høyres politiske grunnlag når en eventuell stortingsmelding kommer, svarer Bøe.

Forventer framdrift

Før sommeren samlet opposisjonen på Stortinget seg om å be regjeringen komme med en stortingsmelding om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), for å følge opp den offentlige utredningen om ordningen.

Fram til da hadde helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ikke klart å tidfeste når eller hvordan hun ville følge opp BPA-utredningen i form av konkrete forslag om hvordan ordningen kan fungere bedre enn i dag som et likestillingsverktøy for funksjonshemmede.

– Hva forventer du når det kommer til framdrift fra regjeringens side når det kommer til vedtaket om en BPA-stortingsmelding?

– Min klare forventning er at regjeringen følger opp stortingsvedtaket som Høyre presset gjennom før sommeren. Jeg skjønner at det er krevende å ta stilling til flere av forslagene i utredningen, og det er ikke alt jeg er enig i heller, men det er ikke et argument for å ikke ha fremdrift i arbeidet. Politikk er å ta stilling til ting. Skal vi komme videre, og få til forbedringer i BPA-ordningen, så må regjeringen legge frem en stortingsmelding, understreker Erlend Svardal Bøe.

Politikk er å ta stilling til ting. Skal vi komme videre, og få til forbedringer i BPA-ordningen, så må regjeringen legge frem en stortingsmelding.

Håper Høyre-styre gir BPA-effekt

BPA-utredningen tar blant annet opp problemet med at kommunene har svært ulik praksis når det kommer til hvordan de forvalter ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.

En nylig kartlegging fra Uloba Independent Living viser at svært få av de største norske kommunene har framlagt konkrete planer for hvordan BPA kan utvikles som tjeneste, slik at flere funksjonshemmede kan nyttiggjøre seg den.

Erlend Svardal Bøe håper det vil innebære positive endringer for BPA-ordningen at Høyre har overtatt styringen i en lang rekke kommuner etter valget tidligere i høst.

– Jeg håper det. Det var Høyre i regjering som sikret at alle kommuner skulle ha et tilbud om BPA. Grunnen til at BPA-utvalget ble satt ned av Bent Høie i 2019, var nettopp fordi vi så at det måtte flere forbedringer til for at intensjon og praksis skulle henge bedre sammen. Jeg satt selv i kommunestyret i Tromsø fra 2015 til 2021 og foreslo blant annet en forvaltningsrevisjon av kommunens BPA-praktisering, skriver han i en epost til Handikapnytt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.