Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Kjell Ingolf Ropstad.
BEKYMRET: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er bekymret for at barn med funksjonsnedsettelser og andre i sårbare grupper ikke får de tjenestene de trenger. (Foto: Astrid Waller, BFD)

Ny rapport: Funksjonshemmede barn rammes av koronakrisen

Mange barn med funksjonsnedsettelser har mistet eller fått redusert viktige tilbud på grunn av koronakrisen. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er bekymret.

Ivar Kvistum
Publisert 29.04.2020 17:48

En ressursgruppe har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet kartlagt konsekvensene av koronatiltakene for tjenestetilbudet til utsatte barn og unge.

Barn med funksjonsnedsettelser er blant de gruppene som er kartlagt, og som er påført belastninger som følge av smitteverntiltak og krisehåndtering, viser rapporten fra ressursgruppa.

Manglende tilbud

«Barn med ulike funksjonsnedsettelser (…) lider under mangel av tilbud og manglende helhetlig koordinering av de tilbud som gis», heter det blant annet i rapporten.

«Noen funksjonshemmede er avhengige av behandlingstilbud som fysioterapi og bassengterapi for å unngå smerter og tilleggsskader. Om tilbudet forsvinner eller begrenses går dette utover skolehverdagen og læring», heter det videre.

Får ikke besøk

Rapporten peker også på problemet med at barn blir isolert på grunn av smittefare:

«Grad av isolering kan også forsterkes for barn med komplekse funksjonsnedsettelser som kan ha økt risiko knyttet til smitte. (…) Barn og unge som krever store sykepleieressurser har opplevd at kommuner har satt vilkår for at barna skal få videre helsehjelp, eks. at barnet må flytte til barnebolig og at foreldre ikke får komme på besøk.»

Les også: FORELDRE FØLER SEG TVUNGET AV KOMMUNEN TIL Å SENDE FRA SEG SØNNEN

Får ikke reparert hjelpemidler

Rapporten er skrevet på bakgrunn av innspill fra en lang rekke instanser, blant andre de ulike organisasjonene av funksjonshemmede.

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) har registrert at ansvarsgruppemøter blir avlyst fordi koordinatoren ikke er der, ifølge rapporten.

Avlastningstilbud stenges, det samme har skjedd med dagtilbud og tilbud etter skoletid.

Barn får heller ikke hastereparert ødelagte hjelpemidler på Nav hjelpemiddelsentral, ifølge Safos innspill til rapporten.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Rapporten, som også omtaler en rekke andre grupper av barn og ungdom som beskrives som «sårbare», påkaller bekymring hos barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Ber kommunene prioritere barn

– Det jeg har bekymret meg mest for under denne krisa, er barn og unge som av ulike årsaker er ekstra sårbare, uttaler Ropstad i en pressemelding.

Kostnadene kan bli veldig store for den enkelte – og for samfunnet – om det forebyggende og avhjelpende tilbudet til sårbare barn og unge ikke blir prioritert, påpeker han.

– Så jeg vil på det sterkeste oppfordre kommunene til å prioritere tjenestene til barn og unge, sier Ropstad.

Så jeg vil på det sterkeste oppfordre kommunene til å prioritere tjenestene til barn og unge.

Ifølge pressemeldingen fra Barne- og familiedepartementet har Folkehelseinstituttet inntrykk av at nesten alle tjenester har satt i gang smitteverntiltak som er vesentlig strengere enn de rådene som er gitt til primær- og spesialisthelsetjenestene.

Les også: BARNEOMBUDET: KORONA-TILTAK FÅR STORE FØLGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.