Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Kjersti Løken Stavrum
UTFORDRER ORGANISASJONENE: Kjersti Løken Stavrum, leder i Ytringsfrihetskommisjonen, oppfordrer Handikapforbundet og andre organisasjoner til å reise en debatt som får utfordringene knyttet til funksjonshemmedes ytringsfrihet på bordet. (Foto: Ivar Kvistum)

Ønsker seg en grundig debatt om funksjonshemmedes ytringsfrihet

Bruk engasjementet i kritikken av Ytringsfrihetskommisjonen til å reise en grundig og kreativ debatt om funksjonshemmedes ytringsfrihet, oppfordrer kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum.

Ivar Kvistum
Publisert 09.06.2020 09:30

Tirsdag 9. juni møttes Ytringsfrihetskommisjonen til sitt første møte.

De 18. medlemmene skal undersøke ytringsfrihetens kår i Norge og legge fram sin rapport i mars 2022.

En viktig del av arbeidet er å legge til rette for debatt og innhente erfaringer fra ulike grupper i samfunnet.

Skap debatt og inviter oss

Kommisjonens leder, Kjersti Løken Stavrum, har derfor en klar oppfordring til Norges Handikapforbund og andre av organisasjoner av funksjonshemmede:

– Ta initiativ til å skape debatter om funksjonshemmedes ytringsfrihet og inviterer oss inn. Hvilke problemer opplever man, og hva kan man gjøre for å løse dem? Kommisjonens arbeid gir en god anledning til å løfte disse spørsmålene, sier hun til Handikapnytt.

Oppfordringen er i tråd med kommisjonens mandat, der det står at man skal «legge til rette for en bred offentlig debatt». Kommisjonen skal også innhente og inkludere ulike gruppers erfaringer og synspunkter.

Funksjonshemmede er blant gruppene i samfunnet som er særlig nevnt.

– Det er en tydelig del av vårt mandat at vi skal se i den retningen, sier Stavrum.

Ta initiativ til å skape debatter om funksjonshemmedes ytringsfrihet og inviterer oss inn.

Kritisert kommisjon

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) har fått skarp kritikk fra blant annet borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen og Uloba – Independent Living Norge for at funksjonshemmede ikke er direkte representert i Ytringsfrihetskommisjonen.

Kritikken kom etter at Raja selv erklærte at «kommisjonens sammensetning gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet».

Les mer: INGEN FUNKSJONSHEMMEDE FÅR VÆRE MED OG UTREDE YTRINGSFRIHETEN

Portrettfoto av Kjersti Løken Stavrum.

YTRINGSFRIHET: I dag har Ytringsfrihetskommisjonen sitt første møte, under ledelse av Kjersti Løken Stavrum.

Kjersti Løken Stavrum ønsker ikke å kommentere kritikken eller kommisjonens sammensetning, men hun påpeker at ingen av medlemmene representerer andre enn seg selv.

– Det er en styrke for våre diskusjoner at ingen kommer med bestemte mandat som de skal svare ut, sier hun.

Overføringsverdi

Stavrum håper engasjementet som ligger bak kritikken som er reist mot sammensetningen av kommisjonen, kan kanaliseres inn i en god og kreativ debatt om det som hindrer full ytringsfrihet for personer med funksjonsnedsettelse.

– På den måten vil både vi i kommisjonen og alle andre forstå mer av hva som er problemet og hva man ønsker å oppnå, sier hun.

Kommisjonslederen tror erfaringene som funksjonshemmede bringer til bordet i en debatt om ytringsfrihet, vil kunne ha en overføringsverdi til en bredere debatt.

– Litt på samme måten som vi ser med universell utforming, som også er nyttig for alle.

Kjersti Løken Stavrum
  • Administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, som er den kontrollerende eieren av mediegiganten Schibsted.
  • Hun har vært generalsekretær i Norsk Presseforbund og hatt flere redaktørstillinger i Aftenposten. Hun har også vært sjefredaktør i ukebladet KK.
  • Styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN.

«Ekstremt ekstrovert»

Stavrum understreker at hun på dette tidspunktet ikke vil komme med bestemte oppfatninger om mangler eller løsninger på ytringsfrihetsområdet, verken når det gjelder funksjonshemmede eller andre grupper.

Først skal kommisjonen være «ekstremt ekstrovert» og hente inn kunnskap og innspill slik at arbeidet kan bygge på et solid faktagrunnlag.

Men hun sier likevel:

– Den forrige kommisjonen som leverte sin rapport for 20 år siden, omtalte ikke funksjonshemmede i det hele tatt. Nå er ytringsfriheten for personer med nedsatt funksjonsevne tatt inn i selve mandatet for arbeidet. Det sier i hvert fall at det har skjedd en utvikling.

Oppdatering 17. juni 2020: Slik reagerer forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, reagerer på Stavrums utfordring: – FORDOMMENE MOT OSS HINDRER FUNKSJONSHEMMEDES YTRINGSFRIHET

Uten frykt for represalier

– Hva er egentlig ytringsfrihet?

– Det handler om retten til å kunne ytre seg fritt og å motta informasjon uten å frykte represalier. Tradisjonelt har det vært statens represalier man har fryktet. Nå er det mye mer sammensatt. Represaliene kan komme fra mange ulike hold, svarer hun og viser blant annet til hvordan man kan risikerer å bli utsatt for trusler og sjikane ved å delta i samfunnsdebatten. Og hvordan en arbeidsgiver i all stillhet kan forbigå en medarbeider som har fremmet bestemte synspunkter.

– Ytringsfrihetskommisjonen står foran et stort arbeid. Hva håper du det vil lede til?

– Vi skal i hvert fall kartlegge den reelle ytringsfriheten i Norge og peke på hvordan den kan bli optimalisert for flest mulig. Vi bør være godt skodd i Norge, og jeg mener vi skal gå foran som et godt eksempel.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.