Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Abid Q. Raja.
LIKESTILLING I KRISETID: Abid Q. Raja holdt tirsdag sin første likestillingspolitiske redegjørelse for Stortinget. Han advarte mot at koronakrisen kan få en rekke negative virkninger for likestillingen i Norge og i verden. (Foto: Ilja C. Hendel, Kulturdepartementet)

Raja: Uholdbart at funksjonshemmede blir utsatt for hets og hatprat

Det er behov for mer kunnskap og bevissthet om diskrimineringen av funksjonshemmede, mener kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ivar Kvistum
Publisert 28.04.2020 14:25

Tirsdag holdt kultur- og likestillingsinister Abid Q. Raja (V) den årlige likestillingspolitiske redegjørelsen for Stortinget.

Det meste av redegjørelsen var viet likestilling mellom kvinner og menn, men statsråden berørte også likestillingsutfordringer som rammer funksjonshemmede og andre diskriminerte minoriteter.

Møter barrierer

Han konstaterte:

– Personer med funksjonsnedsettelse møter barrierer som hindrer full likestilling. Noen fullfører ikke utdanningsløpet. Noen får ikke møtt sine behov for helsetjenester. Noen kommer ikke inn i arbeidslivet, og noen deltar ikke i organisasjonsliv og aktiviteter, sa han.

Raja viste til en rapport fra 2016 som viser at hver tredje person med funksjonsnedsttelse har opplevd å bli utsatt for hatefulle og krenkende ytringer ytringer.  Av dem som har opplevd dette, oppgir fire av ti at de holder seg mer hjemme som følge av trakasseringen.

Les mer her: HVER TREDJE FUNKSJONSHEMMET HAR OPPLEVD HATEFULLE YTRINGER

Personer med funksjonsnedsettelse møter barrierer som hindrer full likestilling.

Videre viste Raja til en rapport fra 2019 som avdekker at svært få, bare seks prosent av de spurte, tror at funksjonshemmede blir utsatt for hatprat.

Les mer: UNDERSØKELSE: FOLK VET FOR LITE OM DISKRIMINERING AV FUNKSJONSHEMMEDE

– Dette er uholdbart. Det er behov for økt bevissthet om problemet, konkluderte Abid Q. Raja.

Korona-forsterkning

Han trakk fram at mange av utfordringene som hindrer funksjonshemmedes likestilling, blir forsterket under koronakrisen.

– Mange er i risikoggruppen og rammes av at behandling og oppfølging fra helsetjenesten utsettes eller uteblir. Det er utfordringer knyttet til assistanse og BPA. Og elever med behov for tilrettelegging får ikke det tilbudet de skal ha, sa Raja.

Statsråd Raja varslet at regjeringen vil legge fram en ny handlingsplan for universell utforming med virkning fra 2021.

Det kommer også en stortingsmelding om rettighetene til mennesker med utviklingshemning, med vekt på retten til et selvstendig liv, bolig, arbeid, helse, vern mot overgrep og rett til deltakelse i familieliv, kultur, fritid og livssynsaktiviteter.

– Det har vært en positiv utvikling i levekår for mennesker med utviklingshemning siden 1990-tallet, men på noen områder har det gått feil vei, særlig når det gjelder andelen som er i arbeid, sa Raja.

Raja erklærte også at regjeringen vil sette sin egen strategi for likestilling av funksjonshemmede ut i livet gjennom en «helhetlig og samordnet innsats».

Lav yrkesdeltakelse

Han viste også til at bare 44 prosent av dem som oppgir å ha en funksjonsnedsettelse, er i jobb. Og blant funksjonshemmede er deltidsarbeid mer utbredt enn blant menn.

I den sammenhengen sa Raja:

– Satsingen på varig tilrettelagt arbeid (VTA) er en av regjeringens viktigste prioriteringer i arbeids- og velferdspolitikken.

På forhånd knyttet det seg spenning til hvor mye Abid Q. Raja kom til å si om likestilling av funksjonshemmede i redegjørelsen, ikke minst i Norges Handikapforbund, som på Facebook oppfordret statsråden til å vektlegge «den glemte, men viktigste likestillingskampen i Norge i dag».

I fjor var det Rajas forgjenger i statsrådsstolen, Trine Skei Grande (V) som holdt redegjørelsen for Stortinget.

Hun ble kritisert av blant andre generalsekretær Sunniva Ørstavik i NHF for å gi til kjenne et «gammeldags syn på likestilling» ved å vektlegge forholdet mellom kjønn. Grande selv avviste kritikken.

Klikk her for å lese hele den likestillingspolitiske redegjørelsen som Abid Q. Raja holdt i Stortinget (ekstern lenke).

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.