Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Magnhild Sørbotten sitter i elektrisk rullestol og viser fram alkometeret.
PROMILLEGRENSE: Et obligatorisk alkometer skal gjøre det umulig å starte rullestolen dersom brukeren har drukket mer enn det som er lovlig. NHF-nestleder Magnhild Sørbotten inviterer nå medlemmene til å delta i prøveprosjektet. (Foto: Ivar Kvistum)

Snart får du alkolås på rullestolen

HANDIKAPNYTTS APRILSPØK 2021: Med ny og høyere fartsgrense blir det likevel promillegrense for elektriske rullestoler. Handikapforbundet samarbeider med Nav om et forsøksprosjekt med obligatorisk alkolås.

Ivar Kvistum
Publisert 01.04.2021 06:00

Oppdatering (eller rettere sagt oppklaring) 2. april 2021: HANDIKAPNYTTS APRILSPØK SKAPTE GOD STEMNING

Det var i oktober i fjor høst at en svært tilfreds samferdselsminister Knut Arild Hareide kunne slå fast at den lovlige fartsgrensen for elektriske rullestoler var satt opp fra 10 km/t til 15 km/t.

Men det har vært uklart hvordan den nye fartsgrensen skal fungere i praksis, både teknisk og juridisk.

Allerede i 2019 fastslo Samferdselsdepartementet at høyere rullestolfart ikke ville medføre promillegrense for brukerne.

Men etter nye runder, der både politiet og Nav har meldt inn sin bekymring, har departementet snudd.

– Vi har fått bekreftet at det likevel kommer til å bli innført promillegrense for førere av elektriske rullestoler, sier nestleder i Norges Handikapforbund og leder i organisasjonens samferdselsnettverk, Magnhild Sørbotten.

Konsekvens av «særlig aktsomhet»

Hun sier at snuoperasjonen er en direkte følge av den nye regelen om at rullestolbrukere er pålagt et eget krav om å utvise «særlig aktsomhet». Handikapforbundet protesterte kraftig mot denne bestemmelsen da den ble lansert.

– Det var blant annet dette vi fryktet. Nå ser vi hva denne regelen kunne føre til, sier Sørbotten oppgitt.

Det var blant annet dette vi fryktet. Nå ser vi hva denne regelen kunne føre til.

Detaljene i regelverket er ennå ikke helt på plass, men etter hva Handikapnytt erfarer, er det snakk om å innføre samme grense som for motorvogn – 0,2 promille – for rullestoler som kan oppnå den nye makshastigheten på 15 km/t.

For rullestoler som bare går i inntil 10 km/t – de aller fleste stolene som er i bruk i dag – blir grensen satt til 0,7 promille.

Kun stoler med ledsagerstyring er helt fritatt fra regler om promille. Men da er det ledsageren som er pålagt å holde seg innenfor promillegrensene.

Gående, men potensielt farlige

Magnhild Sørbotten sier at NHF er i dialog med både Samferdselsdepartementet og Nav om de nye reglene. Derfor ønsker hun ikke å kommentere enkelthetene i forslaget, som fortsatt er under utarbeiding.

Men hun understreker at NHF har argumentert hardt mot å innføre promillegrenser for rullestoler.

– Vi har hele tiden stått på at rullestolbrukere er å anse som gående, og følgelig ikke skal ha andre begrensninger enn fotgjengere. Men departementet, Nav og politiet har vist til at tunge elektriske rullestoler er i stand til å forvolde stor skade på andre trafikanter dersom de kommer ut av kontroll, sier Sørbotten.

Alkometer blokkerer strømforsyningen

Når det kommer til håndheving av de varslede promillereglene, har Politidirektoratet signalisert at de ikke har kapasitet til å gjennomføre rutinemessige promillekontroller av rullestolbrukere.

Nav ønsker derfor å utstyre elektriske rullestoler med alkolås, slik at det ikke skal bli mulig å bruke stolen dersom du har drukket alkohol ut over de lovlige grensene.

Handikapforbundet samarbeider med Nav om et prøveprosjekt der man tester ut en teknisk løsning med et håndholdt alkometer som sender måleverdier trådløst til en komponent som kan blokkere stolens strømforsyning, slik at den ikke kan startes.

For rullestolbrukere som ikke selv kan holde alkometeret, er det mulig å montere det fast på rullestolen som en del av styringssystemet.

Prinsipielt viktig brukermedvirkning

Magnhild Sørbotten sier at hun har blandede følelser overfor forsøksprosjektet, men at NHF på denne måten prøver å påvirke slik at den endelige løsningen blir så brukervennlig som mulig.

– Vi framholder jo selv hvor viktig det er med brukermedvirkning på alle områder som berører funksjonshemmedes liv. Da kan vi ikke la være å bidra med våre løsninger og innspill bare fordi vi i utgangspunktet er uenige i prosjektets formål. Det ville vært uprofesjonelt og prinsippløst, sier Sørbotten.

Sørbotten gransker med skeptisk mine det nye alkometeret, som hun holder i hånden.

KONTROVERSIELL UTFORMING: Magnhild Sørbotten håper Nav får leverandøren til å endre designet på alkometeret før utprøvingsperioden er over. Hvis ikke, vil det bidra til å stigmatisere rullestolbrukere, frykter hun. (Foto: Ivar Kvistum)

Hun viser fram en tidlig prototyp av det nye alkometeret med en blåseslange koblet til en måleenhet.

– Vi kommer i hvert fall til å melde inn at de må jobbe mer med designet, slik at apparatet får en mer diskret utforming. Slik det framstår i dag, bidrar det til stigmatisering og mistenkeliggjøring, konstaterer hun.

Frivillige slipper egenandel …

Handikapforbundet søker nå etter frivillige som ønsker å være med på å teste ut den nye løsningen.

De som deltar i forsøket, vil slippe egenandel på utstyret som alle andre brukere av elektriske rullestoler vil måtte betale.

– Vi har selvsagt stilt spørsmål ved at det skal være egenandel knyttet til utstyr som er obligatorisk, men ikke fått gjennomslag. Kristelig Folkeparti har samferdselsministeren, og dette har en bitter ettersmak av KrFs restriktive alkoholpolitikk. Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet mener det sender feil signaler om alkometre skal være fritatt for egenandel, samtidig som folk på betale høye egenandeler for helsebringende aktivitetshjelpemidler, forklarer Sørbotten.

Hvor stor egenandelen på utstyret blir, er ikke fastlagt. Det er ventet at satsene blir offentliggjort når regjeringen legger fram statsbudsjettet til høsten.

… og får alkohol levert på døra

For at testene skal være realistiske må forsøkspersonene nødvendigvis drikke alkohol.

– Vi vet at mange av våre medlemmer har svært dårlig råd og har derfor forhandlet fram en avtale med Vinmonopolet, sier Sørbotten. Avtalen innebærer at deltagerne i forsøket kan få alkohol til prøveperioden levert hjem en gang i uka.

Forsøksprosjektet settes i gang så fort frivillige melder seg. Prøveperioden er satt til å vare fram til 1. april 2022.

Interesserte kan melde seg på som deltakere i prosjektet ved å klikke her.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.