Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Audun Lysbakken
DISKRIMINERENDE: SV vil ha en tilskuddsordning neste år for å få i gang arbeidet med å gjøre skolene universelt utformet. (Foto: Stortinget)

SV: Blar opp for skole-tilgjengelighet – men ikke til aktivitetshjelpemidler

I sitt alternative forslag til statsbudsjett finner SV penger til universell utforming av skoler. Men ingenting til ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne, som har vært tom for penger siden august.

Handikapnytt
Publisert 05.11.2022 11:12

Da regjeringen presenterte sitt forslag til statsbudsjett for 2023, måtte den tåle kritikk fra Handikapforbundet og andre organisasjoner  som etterlyste en tydeligere satsing på likestilling for funksjonshemmede.

Kritikken handlet blant annet om  at det ikke var satt av noe til å følge opp planen om å gjøre skolene universelt utformet innen 2030 – som regjeringen har erklært at den vil – og at det ikke var noen styrkning av den underfinansierte ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne.

Tidsfrister som ikke holdes

«Regjeringen ser ut til å ha brettet veikartet for universelt utformet nærskole pent sammen og lagt det i hanskerommet. (…) Vi er lei av at politikerne fjerner tidsfrister istedenfor å tilstrebe seg å holde dem. Også neste år vil bare en brøkdel av oss få tildelt de aktivitetshjelpemidlene vi trenger», skrev NHF-forbundsleder Tove Linnea Brandvik i et innlegg i Handikapnytt da budsjettet var lagt fram.

Diskriminerende skoler

Regjeringen skal forhandle først med SV for å skaffe flertall i Stortinget for et endelig statsbudsjett for 2023.

Og fredag la SV fram sitt alternative budsjett med de endringene partiet mener er nødvendige.

Her foreslår SV blant annet å sette av 106 millioner kroner til universell utforming av skoler, samt heiser.

«I dag er bare 20 prosent av skolene universelt utformet. Det er diskriminering, og derfor vil
SV opprette en tilskuddsordning for universell utforming av skoler, en oppfølging av Veikart – universelt utformet nærskole 2030», skriver SV i budsjettforslaget.

Ingen styrking av aktivitetshjelpemidler

Men aktivitetshjelpemidler for voksne – den såkalte Akt26-ordningen – er ikke nevnt med et ord eller en krone i SVs alternative budsjettforslag.

Dette til tross for at partiet tidligere har erklært at det vil arbeide for å styrke ordningen, som år etter år går tom for penger lenge før budsjettåret er over.

– Vi vil forsøke å jobbe for en bedre ordning, sa SVs nestleder Kirsti Bergstø til Handikapnytt etter å ha tapt slaget om mer til aktivitetshjelpemidler i fjorårets budsjettforhandlinger.

Flere VTA-plasser

SVs nestleder Kirsti Bergstø på talerstol

500 VTA-PLASSER: SVs nestleder Kirsti Bergstø. (Foto: Ivar Kvistum)

SVs budsjettforslag inneholder 73 millioner kroner for å opprette 500 nye plasser innenfor varig tilrettelagt arbeid

(VTA).

–Det var skuffende at ikke regjeringa klarte å finne rom til en eneste ekstra VTA-plass i sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Jeg er glad for at vi har klart å finne rom til 500 flere VTA-plasser i vårt alternative budsjett. Det er en veldig viktig prioritering. Mange mennesker med funksjonsnedsettelser står utenfor arbeidslivet, og derfor er det så viktig at det kommer på plass flere VTA-plasser slik at flere kan få delta i arbeidslivet, kommenterer SVs nestleder Kirsti Bergstø til Handikapnytt. 

Også «Helt med», arbeidsinkludering for personer med utviklingshemning, får fem millioner kroner mer i SVs budsjettforslag, og TV Bra får 1,5 millioner kroner for å styrke utviklingshemmedes formidlingsarbeid.

SV vil også økte minstesatsen for uføre med 3000 kroner og øke barnetillegget i AAP-ordningen til 35 kroner per dag. 476 millioner kroner er satt av for å skjerme uføre helt mot effekten av levealderjusteringen.

Trapper opp TT-ordningen

SV vil også gi uføre opptjening til 67 år i ny opptjeningsmodell fra 1. juni.

SV ønsker også å styrke kommuneøkonomien og vil blant annet bevilge 400 millioner til «særlig ressurskrevende tjenester».

SV vil også bruke 37 millioner kroner på å trappe opp den nasjonale TT-ordningen til å omfatte alle fylker.

979 milloner kroner er også satt av til å øke bostøtten gjennom ekstra strømstøtte.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.