Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

bilde av en hånddrevet liggesykkel.
MER PENGER TIL SLIKE: Regjeringen vil at flere voksne funksjonshemmede skal få mulighet til å holde seg i form med håndsykler og andre aktivitetshjelpemidler. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

48 millioner kroner ekstra til aktivitets-hjelpemidler

Regjeringen vil nesten doble bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for voksne i revidert nasjonalbudsjett.

Ivar Kvistum
Publisert 08.05.2020 17:18

Tirsdag 12. mai legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett.

Der kommer regjeringen til å foreslå en tilleggsbevilgning på 48 millioner kroner til ordningen for aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år, også kjent som AKT26.

Årets pott til AKT26 var på 52,1 millioner kroner, og denne potten var brukt opp 17. mars i år. Alle som ikke hadde fått positivt vedtak innen denne datoen, fikk avslag og beskjed om å søke igjen neste år.

Les mer: NAV ER TOM FOR PENGER TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER … I ÅR IGJEN

Solid økning

Nå varsler altså regjeringen at det kommer forslag om en tilleggsbevilgning i revidert på 48 millioner kroner.

– Vi legger inn en solid økning som gjør at den samlede bevilgningen for året blir på over 100 millioner kroner. Det gjør vi fordi vi ser at denne ordningen blir stadig mer populær. Det betyr at enda flere funksjonshemmede får leve aktive og gode liv. Det er viktig, kanskje særlig nå i koronatiden, sier Margret Hagerup til Handikapnytt.

Hun representerer Høyre i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Det betyr at enda flere funksjonshemmede får leve aktive og gode liv. Det er viktig, kanskje særlig nå i koronatiden.

Må likevel søke på nytt

AKT26-ordningen  skiller seg fra Navs ordinære hjelpemiddelformidling ved at den er begrenset av en fastlagt rammebevilgning over statsbudsjettet.

Den vanlige hjelpemiddelformidlingen er derimot finansiert i en overslagsbevilgning hvor behovet styrer pengebruken. Den kan med andre ord ikke gå tom.

Også i fjor gikk AKT26-potten tom lenge før året var omme. Og på samme måte som i år, kom det en tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett.

Forskjellen er at pengene i fjor varte noe lenger, slik at det ikke ble noe opphold mellom den opprinnelige bevilgningen var brukt opp og det kom friske penger i revidert.

Men i år har altså en rekke søkere allerede rukket å få avslag. Handikapnytt spurte Nav 6. april hva som ville skje dersom det kommer en tilleggsbevilgning i revidert.

Svaret fra kontorsjef Tormod Moland i Nav var at «ingen søknader blir lagt på vent, så man må eventuelt søke på nytt hvis det skulle foreligge en ekstra bevilgning i revidert nasjonalbudsjett».

Les mer: ULIK SAKSBEHANDLINGSTID KAN HA AVGJORT HJELPEMIDDELSØKNADER

Må evalueres

Handikapnytt spør Margret Hagerup om det nå blir slik at alle må starte på nytt og sende nye søknader for å få del i tilleggsbevilgningen. Hun innrømmer at dette er ny informasjon for henne, og at hun må undersøke nærmere.

Oppdatering, 12. mai 2020: Nav og Arbeids- og sosialdepartementet varsler at det ikke blir nødvendig å søke på nytt om man har fått avslag tidligere i år på grunn av at potten er tom. Les mer her: AKTIVITETSHJELPEMIDLER: NAV JOBBER FOR Å UNNGÅ AT DU MÅ SØKE PÅ NYTT

– Det er satt i gang en evaluering av AKT26-ordningen, og dette er et moment som bør komme inn i evalueringen. Vi i Høyre er jo opptatt av forenklinger, sier hun.

Etter det Handikapnytt forstår, er det ventet at evalueringen av AKT26-ordningen etter planen skal være ferdig allerede før sommerferien.

– Du sier at ordningen er populær og at den er viktig. Det ser ut til å komme tilleggsbevilgninger i revidert hvert år. Og dere i Høyre er opptatt av forenklinger. Hva er da argumentet mot å gjøre aktivitetshjelpemidler for voksne til en del av den ordinære hjelpemiddelformidlingen med en overslagsbevilgning?

– Fordi dette fortsatt er en relativt ny ordning. Derfor må vi ha en evaluering, og så må vi fatte en beslutning på bakgrunn av det, svarer Margret Hagerup.

Aktivitetshjelpemidler for barn og unge under 26 år berøres ikke av dette. Formidling av for eksempler sykler, ski og liknende til denne gruppen foregår innenfor det ordinære systemet, uten egenandel eller budsjettmessige begrensninger.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.