Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Jan Tore Sanner på talerstolen.
VANT BALKONGENE – TAPTE INNENDØRS: Fortsatt skal alle balkonger bygges tilgjengelig for rullestolbrukere. Men ellers påførte Jan Tore Sanner Handikapforbundet et nederlag i striden om boligtilgjengelighet. Her er Sanner på talerstolen på NHFs landsmøte. (Foto: Ivar Kvistum)

Kampen om snusirkelen er tapt

Argumentene om lavere bokvalitet og dårligere tilgjengelighet bet ikke på Jan Tore Sanner (H). Heretter kan boligbyggere fritt droppe snusirkelen for rullestoler til fordel for en ny og omstridt løsning.

Ivar Kvistum
Publisert 22.06.2017 16:47

I dag, torsdag 22. juni ble kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners beslutning offentliggjort i en pressemelding:

Boligutbyggere trenger ikke lenger gi rom for en snusirkel for rullestolbrukere med diameter på 150 centimeter i hvert rom i en leilighet.

I stedet kan de velge å gi plass til et såkalt snurektangel på 130 x 180 centimeter i stedet.

Flere valgmuligheter

«Dette gir flere valgmuligheter i utformingen av rom og leiligheter, og kan spare areal, samtidig som tilgjengeligheten ivaretas», heter det i pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Men denne påstanden bestrides av en rekke fagmiljøer og hele feltet av funksjonshemmedes organisasjoner.

Denne beslutningen er en tragedie, også sett i lys av regjeringens eget mål om at flere skal kunne bo hjemme lenger. Her går man i stikk motsatt retning.

Også forskeren som har gjennomført forsøkene med snurektangelet, mener det ikke er grunnlag for å si at en slik løsning gir like god tilgjengelighet.

Klikk her for å lese intervju med forsker Jonny Nersveen som ledet studien om snu-rektangler: FORSKEREN BAK SANNERS SNU-REKTANGEL ADVARER MOT POLITISK MISBRUK

Fortsatt tilgjengelige balkonger

På noen få punkter har Sanner endret det endelige regelverket i forhold til forslaget som opprinnelig ble lagt fram og sendt på høring:

Fortsatt skal alle balkonger i en leilighet som har flere, være tilgjengelige for rullestolbrukere. I det opprinnelige forslaget skulle det være tilstrekkelig med én tilgjengelig balkong.

Reglene om merking for synshemmede i trapper, ramper og skilt, beholdes som i dag.

Og kravene til utsyn fra soverom og kravene til lysforhold i leiligheter forblir likevel uendret.

Trøstegevinst

Forbundsleder i Norge Handikapforbund Arne Lein er glad for at det fortsatt skal være tilgjengelige balkonger. Men han sier:

– Sett opp mot de alvorlige tilbakeslagene når det gjelder snuareal og helningsgrad på ramper, er balkongene som en trøstegevinst å regne. Men ikke minst i et sikkerhetsperspektiv er det viktig at foreldre som bruker rullestol, fortsatt kan komme seg ut på balkongene hvor barna deres leker.

En politisk tragedie

Lein nøler ikke med å bruke sterke ord om Sanners endelige beslutning:

– Denne beslutningen er en tragedie, også sett i lys av regjeringens eget mål om at flere skal kunne bo hjemme lenger. Her går man i stikk motsatt retning.

Det har vært en bred allianse av alt fra funksjonshemmede til pensjonister, arkitekter og byggforskere som har kjempet mot forslagene. Nå håper Lein at alliansen kan videreføres.

– Målet vårt er å få tilbake kravene i den gamle forskriften, Tek 10, slår han fast.

Sanner har flere ganger gitt signaler om at han ikke hadde til hensikt å gi etter for presset. Men underveis øynet likevel Lein håp:

– Når Husbanken har advart og sagt at dette ødelegger norsk boligpolitikk, og forsker Jonny Nersveen ved NTNU sa at regjeringen nærmest misbrukte forskningen hans om snusirkler, tenkte jeg at det måtte gjøre inntrykk, sier Lein.

Målet vårt er å få tilbake kravene i den gamle forskriften, Tek 10.

Stoler på utbyggerne

Forrige helg talte Jan Tore Sanner på Handikapforbundets landsmøte. I talen sin nevnte han ikke boligpolitikk og tilgjengelighetskrav med et eneste ord.

I et intervju med Handikapnytt etterpå sa han likevel at han regner forskriftskravet for å være en nedre, lovlig grense. Og at han regner med at boligbyggere og arkitekter likevel vil legge seg på en høyere standard for å få solgt boligene de bygger.

Klikk her for å lese intervjuet med Sanner: – TILGJENGELIGHETEN BLIR IVARETATT

Arne Lein kommenterer dette slik:

– Det er godt at ministeren tror at byggenæringen er klokere enn ham selv. Men sannheten er at det er byggebransjen som har presset fram en lavere standard. Da har jeg vanskelig for å tro at de vil bygge bedre enn de må.

Tek 17
  • Byggteknisk forskrift er regelverket som bestemmer hvilke standarder man må følge i ny bygningsmasse.
  • Reglene som nå blir erstattet, kalles Tek10. Det nye regelverket heter Tek17.
  • For regjeringen er det viktig å forenkle regelverket for å få fart på norsk boligbygging.

Oppnå boligdrømmen

Også bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene i Norge raser mot Jan Tore Sanners beslutning om endrede byggeregler. I et intervju med Aftenposten sier utviklingssjef Solveig Dahl Grue at beslutningen kan føre til dårligere bomiljøer og økte samfunnsforskjeller.

Jan Tore Sanner selv mener derimot at de nye reglene vil legge til rette for en enklere og bedre hverdag. I pressemeldingen uttaler han:

– Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen.

Han mener det var nødvendig å rydde og forenkle i krav for å redusere byggekostnadene.

– Vi fjerner nå krav og vi lemper på krav, uten at dette skal gå på bekostning av viktige kvaliteter og sikkerhet, uttaler han.

Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen.

Sanner hevder at forenklingene i sum kan redusere kostnadene med 100 000 kroner for hver leilighet.

Frykter flere slag

Arne Lein i Handikapforbundet frykter at kampen om tilgjengelige boliger ikke er over med dette. For sterke krefter i byggebransjen ønsker egentlig enda lavere krav fra myndighetene.

I et intervju med Handikapnytt tidligere i år sa administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening at snurektangelet på 130 x 180 centimeter i deres øyne ikke løser mye.

Bransjeforeningen legger ikke skjul på at den ønsker seg en ny standard med snusirkler på 130 centimeter.

Klikk her for å lese intervjuet med Per Jæger: VIL ENDRE RULLESTOLENE FOR Å KUNNE KRYMPE LEILIGHETENE

Den nye byggeforskriften, Tek 17, gjelder fra 1. juli 2017.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.