Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av rampe foran inngangspartiet på en skolebygning.
SIKRE TILGJENGELIGHET: Fortsatt er mange skolebygninger utilgjengelige for barn med funksjonsnedsettelser. Nå vil organisasjonene ha en tiltakspakke for å løse problemet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Krever korona-tiltakspakke for universell utforming av skoler

Koronakrisen er en «gyllen mulighet» til å satse på å gjøre norske skoler universelt utformet, mener funksjonshemmedes organisasjoner.

Ivar Kvistum
Publisert 23.04.2020 15:30

Regjeringen og Stortinget har lagt fram en rekke tiltakspakker som skal motvirke skadvirkningene som koronakrisen har på økonomi og sysselsetting i Norge.

Nå har funksjonshemmedes organisasjoner gått sammen om å foreslå at man også lager en tiltakspakke med penger til å satse på universell utforming av grunnskolene.

En gyllen mulighet

«Et slikt tiltak er en gyllen mulighet til både å få fart på økonomien, og samtidig bidra til at flere elever kan få gå på sin nærskole og fullføre skolegangen», heter det i et forslag som er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Unge funksjonshemmede står sammen om forslaget.

– Hvis man likevel skal bruke penger på å oppgradere det norske samfunnet, er tidspunktet inne for å satse på universell utforming av skolene, sier lederen i Safo, Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik.

Satse i kommunene

Hun peker på flere forhold som alle peker på at tilgjengelige skoler bør være et åpenbart formål for en tiltakspakke.

– Norge skal begynne å rulle og gå igjen, forhåpentligvis i en bedre utgave enn før pandemien. Tiltakspakkene skal være landsdekkende, og vi må forvente at det kommer noen som er rettet mot kommunene, sier Brandvik.

Oppdatering, 27. april: AP-STØTTE TIL KORONA-PAKKE FOR UNIVERSELL UTFORMING AV SKOLER

Til sammen representerer de tre paraplyene bak forslaget nær sagt hele feltet av funksjonshemmedes organisasjoner i Norge.

For alle tre har det vært en årelang kampsak å løse problemet med at svært mange norske skolebygninger er har så dårlig tilgjengelighet at mange barn med funksjonsnedsettelse ikke kan gå på sin egen nærskole.

Utestengelsen er diskriminering, mener de.

Portrett av Tove Linnea Brandvik.

TIDSPUNKTET ER NÅ: Safo-leder Tove Linnea Brandvik peker på at universell utforming av skoler vil gi samfunnet en varig merverdi. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Lønnsom investering

De tre foreslår at det i første omgang blir bevilget 200 øremerkede millioner kroner forå kartlegge status og planlegge tiltak for å sette i gang med universell utforming av landets grunnskoler.

De viser til en utredning fra Oslo Economics som viser at en slik satsing faktisk vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

«Dette vil derfor være en god og nødvendig investering for fremtiden», hevder Safo, FFO og Unge funksjonshemmede.

– Når staten skal bruke penger på tiltakspakker, er det viktig at man bruker pengene på noe som gir en varig merverdi, ut over bare å holde samfunnshjulene i gang, sier Tove Linnea Brandvik i Safo.

Når staten skal bruke penger på tiltakspakker, er det viktig at man bruker pengene på noe som gir en varig merverdi, ut over bare å holde samfunnshjulene i gang.

Vedta veikartet

Hvordan en slik satsing kan gjennomføres er allerede beskrevet  i dokumentet «Veikart universelt utformet nærskole 2030», som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lagd i samråd med blant andre funksjonshemmedes organisasjoner, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barneombudet og KS – kommunesektorens organisasjon.

Veikartet inneholder konkrete anbefalinger om tiltak de neste ti årene for å sikre at alle nærskoler skal være universelt utformet i 2030.

Og selv om det er bred politisk oppslutning om dette målet, er ikke dokumentet vedtatt som politisk bindende.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sto bak det seneste forsøket på å forplikte regjeringen til å gjennomføre planen så sent som i mars, men ble nedstemt, selv om også flertallet mener det er viktig å sikre universelt utformede skoler.

Les mer: FORTSATT INGEN TIDSFRIST FOR TILGJENGELIGE SKOLER

En undersøkelse som Norges Handikapforbund lagde i 2013, viste at nær 80 prosent av norskre grunnskoler har så store mangler at de utestenger elever med funksjonsnedsettelse.

Andre undersøkelser gir andre tallstørrelser, men det er bred enighet om at det fortsatt gjenstår mye før alle norske skolebygninger holder en standard som gjør at alle elever kan bruke dem, uavhengig av funksjonsevne.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.