Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Tone Fløtten montert ved siden av et bilde av arrangementet på fortauet.
PINLIG: Daglig leder Tove Fløtten (til venstre) i Forskningsstifelsen Fafo beklager sterkt at møtet om mikroaggresjon mot funksjonshemmede var planlagt på en båt der rullestolbrukere ikke kom om bord. I stedet ble møtet flyttet til fortauet. (Foto: Ivar Kvistum)

Uten bedre tilgjengelighet vil Fafo vurdere å droppe Arendalsuka

– En veldig beklagelig feil, uttaler daglig leder Tone Fløtten i Fafo om at funksjonshemmede ikke kom inn på et møte om diskriminering av funksjonshemmede. Nå vil forskningsstiftelsen finne løsninger.

Ivar Kvistum
Publisert 22.08.2023 12:33

På Arendalsuka i forrige uke inviterte Forskningsstiftelsen Fafo til et møte for å presentere et prosjekt som handler om å forske på mikroaggresjon mot funksjonshemmede, på oppdrag fra Unge funksjonshemmede.

Men fordi Fafo holdt til på en båt som ikke var tilgjengelig for rullestolbrukere, måtte arrangementet i siste øyeblikk flyttes – ut på fortauet.

Etter at Handikapnytt omtalte saken, har både VG, NRK og NTB skrevet om hvordan funksjonshemmede ble diskriminert på et møte om diskriminering av funksjonshemmede.

Les mer: FUNKSJONSHEMMEDE KOM IKKE INN FOR Å HØRE OM DISKRIMINERING

Nå svarer Fafos daglige leder Tove Fløtten på Handikapnytts spørsmål om hvorfor dette kunne skje og hvordan forskningsstiftelsen vi hindre at det skjer igjen.

– Dersom det ikke er mulig å finne gode løsninger må vi vurdere vår deltakelse, opplyser hun.

Her er Tone Fløttens svar på Handikapnytts spørsmål:

Har sett etter andre lokaler

–  Manglende tilgjengelighet under Arendalsuka har vært et tema i flere år. Både NRK og Universitetet i Oslo er felt i Diskrimineringsnemnda fordi funksjonshemmede ikke hadde adgang til deres arrangementer. Når dette er både kjent og påtalt tidligere, hvorfor velger Fafo fortsatt en utilgjengelig løsning for sin tilstedeværelse i Arendal?

– Jeg vil gjerne starte med å beklage at vi inviterte til et seminar om mikroaggresjon mot funksjonshemmede i et lokale der rullestolbrukere ikke hadde mulighet til å delta. Vi skulle ikke hatt dette arrangementet på båten. Fafo ønsker at våre arrangementer skal være tilgjengelige for alle. De aller fleste av arrangementene våre gjennomføres i egne lokaler i Borggata og der er det god tilgjengelighet. Arendalsuka har vært et unntak, siden muligheten vi har hatt for å være til stede i det omfanget vi har ønsket, innebærer å benytte en båt, skriver Tone Fløtten i en e-post til Handikapnytt.

Hun fortsetter:

– Vi har sett etter andre lokaler i Arendal som gjør at vi kan ha med hele staben vår og delta med en rekke ulike arrangementer. Det har ikke lyktes. I Arendal er det ikke nok tilrettelagte bo- og arrangementsarenaer til det som er Arendalsukas omfang. Vi endte derfor opp med å benytte en gammel hurtigrute også i år. Dessverre er ikke selve båten tilgjengelig for alle. Før pandemien var vi i møte med Handikapforbundet for å diskutere om det er mulig å finne konkrete løsninger på tilgjengelighetsproblemet innenfor de rammene som båten representerer, men vi fikk ikke tatt opp igjen denne dialogen i forkant av årets Arendalsuke. 

Tilgjengelighet er viktig generelt, men det er særlig viktig at de som er direkte involvert og berørt av forskningen vi formidler kan være til stede på arrangementene.

Oversiktsbilde av arrangementet på gaten.

SKAL IKKE SKJE IGJEN: Forskningsstiftelsen Fafo vil finne løsninger på tilgjengelighetsproblemet slik at alle deres arrangementer er for alle, også i Arendal. (Foto: Ivar Kvistum)

 Veldig beklagelig feil

– Hva tenkte og planla Fafo i forkant om arrangementet der dere skulle presentere prosjektet om mikroaggresjon mot funksjonshemmede? Når gikk det opp for dere at «kjernepublikummet» for seminaret var fysisk utestengt, og hvilke vurderinger ble gjort som følge av det?

– Dette var en veldig beklagelig feil. Tilgjengelighet er viktig generelt, men det er særlig viktig at de som er direkte involvert og berørt av forskningen vi formidler kan være til stede på arrangementene. Vår interne rutine er derfor at denne typen arrangementer ikke skal avholdes på båten. Denne rutinen ble ikke fulgt i år og det må vi bare beklage. Dette er en glipp som ikke skulle skjedd. Da feilen ble oppdaget gjorde vi det beste vi kunne for at arrangementet skulle være mulig å delta på for alle interesserte, og flyttet arrangementet ut av båten.  

 Ingen optimal løsning

– Hvorfor lagde dere ikke et fullverdig alternativ med god lyd og teleslynge når dere først måtte flytte arrangementet til et annet sted?

– Siden flyttingen av arrangementet skjedde veldig raskt, hadde vi ikke mulighet til å legge opp på en bedre måte enn vi gjorde. Tilbakemeldingene fra publikum var at det fungerte greit, men det var slett ikke en optimal løsning. Det beklager vi.  

– Og siden man endte utendørs: Hva hadde dere gjort dersom regnværet hadde fortsatt utover dagen?

– Flere av Arendalsukas scener er utendørsscener, så dersom regnet hadde fortsatt ville ikke det ha påvirket dette arrangementet mer enn det påvirker de andre utearrangementene. 

Vi tar denne situasjonen alvorlig, og dersom det ikke er mulig å finne gode løsninger må vi vurdere vår deltakelse.

 Vurdere Fafos deltakelse

– Hvordan kommer Fafo til å planlegge for neste års Arendalsuke? Blir det aktuelt for dere å velge en annen og mer inkluderende løsning, slik at funksjonshemmede kan delta likeverdig på alle Fafos arrangementer heretter?

– Vi vil evaluere årets Arendalsuke før vi beslutter om vi skal delta neste år. Vi vil fortsette dialogen med Handikapforbundet, og også gå i dialog med Arendalsuka, for å se om det er mulige løsninger på tilgjengelighetsproblemet. Vi tar denne situasjonen alvorlig, og dersom det ikke er mulig å finne gode løsninger må vi vurdere vår deltakelse.

 Viktig forskning på diskriminering

– Hvordan påvirker det Fafos faglige omdømme og troverdighet at dere selv opptrer diskriminerende overfor en minoritet i samfunnet, samtidig som dere forsker på diskriminering mot den samme minoriteten?

– Forskning om diskriminering, av personer med funksjonsnedsettelser eller andre, er en viktig del av Fafos arbeid. Kvaliteten på denne forskningen er god, og jeg håper og tror at denne saken ikke rokker ved tilliten til forskningen vår. Når det gjelder selve arrangementet som omhandlet mikroaggresjon mot funksjonshemmede, er det pinlig at vi ikke klarte å løse dette på en bedre måte i utgangspunktet. 

Tone Fløtten holder et innlegg.

GOD IDE: Tone Fløtten har sans for forslaget om at arrangører på Arendalsuka forplikter seg til å være tilgjengelige. – Kanskje den eneste løsningen for å sikre at Arendalsuka er tilgjengelig for alle, sier hun. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

 Inkluderende arbeidsplass

– På seminaret om mikroaggresjon ble det stilt spørsmål fra tilhørere på fortauet om hva Fafo selv gjør for å motarbeide diskriminering og fremme likestilling, for eksempel i sin egen rekrutteringspolitikk. Hvordan arbeider Fafo på dette området?

– Fafo har en handlingsplan for mangfold, likestilling og inkludering som vi jobber etter. Det betyr for eksempel at vi ikke diskriminerer i ansettelsesprosesser og at vi tilrettelegger for å ha en arbeidsplass som er inkluderende for alle. Vi har hatt og har ansatte med nedsatt funksjonsevne og vi gjør det vi kan for å tilrettelegge slik at alle skal kunne gjøre jobben sin og trives på Fafo. 

 Interessant forslag

– Tidligere forbundsleder Lars Ødegård i Norges Handikapforbund har gjennom Handikapnytt foreslått en «arrangørforpliktelse» der sentrale arrangører under Arendalsuka forplikter seg skriftlig til ikke å velge ekskluderende lokaler og løsninger. Er dette en god ide, og er det noe Fafo kunne tenkes å gå inn for?

– Dette er et interessant forslag, og kanskje den eneste løsningen for å sikre at Arendalsuka er tilgjengelig for alle. Det vil sannsynligvis ha stor betydning for omfanget av arrangementer, i alle fall på kort sikt. Hadde en slik arrangørforpliktelse vært virksom i år, ville vel rundt en tredel av årets arrangementer ikke kunne avholdes fordi det ikke er nok lokaler med god tilgjengelighet. Likevel mener jeg at dette kan være en god ide, og Fafo ville prinsipielt støtte dette, selv om det vil kunne medføre at vi ikke kan delta i samme omfang som vi har gjort til nå. 

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.