Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Erna Solberg med blå paraply med Høyre-logo på Operataket i Oslo.
VÆROMSLAG FOR CRPD? Statsminister Erna Solberg møter pressen på Operataket under Høyres digitale landsmøte, som i år er lagt til Thon Hotel Opera. Foto: Berit Roald / NTB

Høyre-utvalg vil programfeste funksjonshemmedes rettigheter

I mars var Høyre urokkelig i sin motstand. Men denne helgen skal partiets landsmøte behandle et programforslag om å ta funksjonshemmedes menneskerettigheter inn norsk lovgivning.

Av Ivar Kvistum
Publisert 14.05.2021 21:45

Det er Høyres eget handikappolitiske utvalg, Høyrefunk, som har fremmet forslag om at partiet skal gå inn for å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i norsk lovgivning.

Forslaget blir behandlet på Høyres landsmøte som pågår denne helgen.

Oppdatering 16. mai: Forslaget fra Høyrefunk ble nedstemt.

Les mer : HØYRES LANDSMØTE STEMTE NED FORSLAG OM CRPD-INKORPORERING

Blankt nei i Stortinget

Da SVs forslag om inkorporering av CRPD ble behandlet i Stortinget i mars, var Høyre sammen den tydeligeste motstanderen.

Statsministerens parti sørget for at både Venstre og Kristelig Folkeparti stemte mot sin egen overbevisning i Stortinget, slik at forslaget falt.

Intern opposisjon

Men heller ikke i nei-partiet Høyre er motstanden mot å ta CRPD inn i menneskerettsloven enstemmig. Høyrefunks leder Finn Arild Thordarson sa til Handikapnytt i mars at han har vurdert å trekke seg fra Høyre på grunn av partiets holdning til funksjonshemmedes rettigheter.

Men han har bestemt seg for å bli værende og kjempe for endring.

Og den første sjansen kommer altså nå i helgen, når Høyrefunk har foreslått å programfeste at «Høyre vil inkorporere FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lovgivning».

I tillegg fremmer Høyrefunk en rekke forslag som skal styrke programmets profil når det gjelder politikk for funksjonshemmede.

Dette Høyrefunks forslag til partiprogrammet:

 • Høyre vil aktivt arbeide for et likestilt, inkluderende og mangfoldig samfunn. Alle skal ha like muligheter til å delta på alle samfunnets arenaer. Alle skal ha lik og likeverdig tilgang til barnehager, skoler, høyere utdanning, arbeid, helse og omsorg, bolig, ferie og fritid. Samfunnsskapte barrierer som hindrer enkeltmenneskers likestilte og likeverdige deltakelse i samfunnet må bygges ned.
  Høyre vil inkorporere FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lovgivning.
 • Kunnskapen om CRPD må økes både blant folkevalgte og administrasjon på alle nivåer.
 • Familier med barn med funksjonsnedsettelser skal sikres gode, tilrettelagte, helhetlige og koordinerte tjenester. Barnas beste skal legges til grunn. Det må legges vekt på å sikre gode og sømløse overganger. Brukermedvirkningen må styrkes. Meromsorgen må dekkes gjennom hensiktsmessige og tilpassede løsninger. Tilsvarende må gjelde voksne med meromsorgsbehov etter fylte 18 år.
 • Alle barn har rett på gode, universelt utformede, tilrettelagte og ikke-diskriminerende skoletilbud.
 • Skoler og andre utdanningsinstitusjoner må være universelt utformet. Det må settes klare mål og tidsfrister for å nå frem til et universelt utformet samfunn som inkluderer alle.
 • Personer med utviklingshemming må sikres full deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Rettssikkerheten må sikres.
 • Selvbestemmelse må sikres. Beslutningsstøttesystemer må bygges ut.
  Personer med utviklingshemming skal ikke bo i en bestemt boform. Selvbestemmelse og den enkeltes ønsker må legges til grunn ved valg av eget hjem. Det må gis nødvendig og hensiktsmessig bistand og veiledning for å bidra til å fremskaffe egnede hjem i ordinære bomiljøer.
 • Kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming må styrkes. Tjenestetilbud må tilpasses individuelt.
 • Voksne personer med utviklingshemming må sikres retten til et arbeids- og aktivitetstilbud med et variert og meningsfullt innhold. HELT MED-ordningen og lignende ordninger må styrkes.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må forankres, forstås og praktiseres som et likestillingsverktøy som sikrer muligheten til å leve selvstendige, uavhengige og aktive liv.
 • Hjelpemiddelordningen må styrkes som likestillingsverktøy. Hjelpemiddelformidlingen må utføres med god kvalitet, individuell tilpasning og raskere og mer effektiv formidling.
 • Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet må styrkes og utvikles. Det er behov for økt kvalitet, kompetanse, kunnskap, koordinering og en helhetlig tilnærming til og styrking av feltet.
 • Etablere sentrale ordninger/mekanismer som sikrer god og systematisk kontakt mellom myndighetene, organisasjonene og andre sentrale aktører på feltet.

Knappe programformuleringer

Programkomiteens utkast til nytt partiprogram om likestilling og mangfold, er langt knappere når det kommer til handikappolitikk. Man sier at «Høyre vil legge til rette for at alle skal kunne leve frie og selvstendige liv, og blant annet være en pådriver for at universell utforming legges til grunn for samfunnsplanleggingen».

Ellers ønsker man å styrke likemannsarbeidet i de funksjonshemmedes organisasjoner og gjøre det enklere for arbeidsføre med en funksjonsnedsettelse å komme seg ut i jobb.

Det er i programkapittelet om arbeid man finner mest handikappolitikk i Høyres program. Her er en videreføring av arbeidet med inkluderingsdugnaden for å få flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en ut i jobb. Det er også lagt opp til å videreutvikle dagens ordning med varig tilrettelagt arbeid. (VTO).

Det er ventet at Høyres landsmøte skal debattere Høyrefunks forslag søndag.

Kjære leser 🙂
Handikapnytt.no er Norges eneste uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur.
Vil du støtte journalistikken vår, kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».
Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.