Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av stortingssalen fotografert fra publikumsgalleriet.
SUPERTIRSDAG FOR CRPD: I dag skal Stortinget stemme over forslaget om å gjøre funksjonshemmedes rettigheter til en del av norsk menneskerettslov. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Regjeringspartiene sammen om nytt forslag: Vil utrede lovfesting av CRPD

Kristelig Folkeparti og Venstre skal ha fått gjennomslag i regjeringen for å starte arbeidet med å ta CRPD inn i norsk lov. Det melder TV2 i dag. Etter hva Handikapnytt erfarer, kommer også Fremskrittspartiet til å fremme et forslag som er ment å forankre funksjonshemmedes rettigheter bedre i norsk lov.

Ivar Kvistum
Publisert 09.03.2021 08:59

I dag skal Stortinget behandle et forslag fra SV om å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov.

Høyre har hele veien vært negativ til forslaget. Sammen med Fremskrittspartiet sørget de for flertall mot forslaget i justiskomiteen.

Det er også Høyres syn som har vært regjeringens linje.

Til nå.

Utrede konsekvensene

For i dag tidlig melder TV2 at KrF og Venstre har fått gjennomslag for at regjeringspartiene fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av en inkorporasjon av CRPD i norsk lovgivning, inkludert konsekvensene det vil ha for fremtidig lovutvikling, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak».

– Funksjonshemmedes rettigheter er helt sentralt for KrF og jeg er glad at det nå er enighet mellom regjeringspartiene om dette forslaget, sier parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan til TV2.

Et skritt i riktig retning

– Dette er et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik om forslaget fra regjeringspartiene som TV2 melder om i dag tidlig.

Samtidig minner hun om at et flertall av partiene på Stortinget allerede har konkludert og ønsker at CRPD skal bli en del av norsk menneskerettslov. Å gå veien om en utredning vil dermed bremse en prosess og utsette en beslutning som det allerede er flertall for.

Så snart som mulig

Også justispolitisk talsperson i Venstre Solveig Schytz er glad for enigheten som er oppnådd mellom regjeringspartiene.

– Jeg håper forslaget vil få flertall i Stortinget i dag. Vi er utålmodige i dette arbeidet. Innlemming i norsk lov bør skje så snart som mulig. Vi er trygge på at vi etter en utredning vil styrke funksjonshemmedes rettigheter, understreker Schytz.

– Jeg håper forslaget vil få flertall i Stortinget i dag. Vi er utålmodige i dette arbeidet. Innlemming i norsk lov bør skje så snart som mulig. Vi er trygge på at vi etter en utredning vil styrke funksjonshemmedes rettigheter, understreker Schytz, i en uttalelse gjengitt på Venstres nettsider.

Venstre har møtt organisasjonene

Venstre – og KrF – har stått i skuddlinjen for misnøye og skuffelse i funksjonshemmedes organisasjoner ved at de var forventet å stemme imot et forslag som de egentlig er for.

Men Venstre har hatt møter med en lang rekke organisasjoner den siste tiden, blant annet, blant annet Funkisstudentene, Norsk handikapforbund, Blindeforbundet, Norsk forbund for utviklingshemmede og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

– Jeg er glad for den tette dialogen. Målet har hele tiden vært å sikre likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Det handler om likestilling og like muligheter knyttet til utdanning, arbeid, helse- og omsorgstjenester og kultur- og fritidsaktiviteter. Det er gjort betydelige fremskritt, men det er også viktige oppgaver som gjenstår. Utfordringer løses best gjennom samarbeid, sier Schytz i uttalelsen.

Ekko av Ap

Å utrede konsekvensene av å inkorporere CRPD, er som et ekko av den opprinnelige formuleringen fra Arbeiderpartiets programkomite i fjor høst, der man ville «utrede hvordan FN-konvensjonene for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) kan innlemmes i den norske menneskerettighetsloven».

Senere – etter mye kritikk nettopp for å ville gå veien om en utredning – gikk Ap hele veien. Det endelige programforslaget, som skal behandles på landsmøtet denne våren, sier ingenting om noen utredning, men slår fast at Arbeiderpartiet vil ta CRPD inn i menneskerettsloven.

Arbeiderpartiet støtter også SVs forslag i Stortinget i dag, sammen med Senterpartiet, MDG og Rødt.

Fremskrittspartiet med eget forslag

Også Fremskrittspartiet kommer etter det Handikapnytt erfarer til å fremmet et eget forslag i Stortinget i dag.

Partiet vil ber regjeringen om å fremme en sak med nødvendige lovendringer som gjør at norsk lovgivning blir i tråd CRPD.

Men partiet ønsker ingen korporasjon av konvensjonen i menneskerettsloven, fordi de mener det vil innebære at Norge avgir suverenitet. Frp mener at Stortinget er stedet hvor funksjonshemmedes rettigheter skal ivaretas.

Supertirsdag for CRPD

Handikapnytt følger saken når den kommer opp i Stortinget i dag.

Her er noen av sakene vi har skrevet fram til nå:

Snart skal politikerne stemme over dine menneskerettigheter

Flertalls-nei til CRPD i justiskomiteen: – Nå er det opp til Venstre

Likestillingsombudet med CRPD-appell til Stortinget

Venstre torpederer håpet om CRPD i menneskerettsloven

– Regjeringen overdriver frykten for å bli styrt av CRPD-komiteen

– Fordel for funksjonshemmede at CRPD ikke er i menneskerettsloven

– Jeg har vurdert å trekke meg fra Høyre på grunn av CRPD

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.